AGORA (AGO): Raport półroczny AGORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 347 767 419 122 76 479 94 369 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (77 087)(72 866)(16 953)(16 406)
Zysk (strata) brutto (71 921)(99 294)(15 817)(22 357)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (65 494)(81 316)(14 403)(18 309)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 898 115 778 8 554 26 068 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 422)(10 555)(2 952)(2 377)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40 972)(33 023)(9 010)(7 435)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (15 496)72 200 (3 408)16 257 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,41)(1,75)(0,31)(0,39)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2021-06-302020-12-312021-06-302020-12-31
Aktywa razem 1 942 254 2 018 298 429 626 437 353 
Zobowiązania długoterminowe 740 810 739 784 163 867 160 307 
Zobowiązania krótkoterminowe 443 416 446 191 98 084 96 687 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 753 804 820 942 166 741 177 893 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 304 10 094 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,18 17,62 3,58 3,82 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży 175 077 157 999 38 502 35 575 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (20 923)(17 177)(4 601)(3 868)
Zysk (strata) brutto 5 886 (76 427)1 294 (17 208)
Zysk (strata) netto 10 539 (74 623)2 318 (16 802)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 149 35 464 2 232 7 985 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 833 (4 257)6 781 (959)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56 569)1 904 (12 440)429 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (15 587)33 111 (3 428)7 455 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,23 (1,60)0,05 (0,36)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2021-06-302020-12-312021-06-302020-12-31
Aktywa razem 1 003 025 1 041 990 221 869 225 793 
Zobowiązania długoterminowe 49 715 68 913 10 997 14 933 
Zobowiązania krótkoterminowe 169 383 199 689 37 467 43 271 
Kapitał własny 783 927 773 388 173 404 167 589 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 304 10 094 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,83 16,60 3,72 3,60 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »