Reklama

ALTERCO (ALT): Raport półroczny ALTERCO SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Aktywa trwałe (*)37 56048 0018 67611 741
Aktywa obrotowe i przeznaczone do sprzedaży (*)88 94377 45120 54518 945
Aktywa razem (*)126 503125 45229 22130 686
Kapitał własny (*)-121 059-110 268-27 963-26 972
Zobowiązania długoterminowe (*)010 16002 485
Zobowiązania krótkoterminowe (*)247 562225 56057 18455 173
Pasywa razem (*)126 503125 45229 22130 686
Liczba akcji (w szt.) (*)5 835 9525 835 9525 835 9525 296 620
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)-20,74-18,89-4,79-4,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) (*)5 835 9525 835 9525 835 9525 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)-20,74-18,89-4,79-4,62
Przychody ze sprzedaży19546 2574610 949
Koszt własny sprzedaży638 56919 130
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1897 688451 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14-73 3703-17 367
Zysk (strata) brutto-10 791-91 282-2 561-21 607
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-10 791-91 793-2 561-21 728
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-- --
Zysk (strata) netto za okres-10 791-91 793-2 561-21 728
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 835 9525 542 5035 835 9525 542 503
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,85-16,56-0,44-3,92
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 835 9526 209 1705 835 9526 209 170
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,85-14,48-0,44-3,43
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-95-18 936-23-4 482
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 110498263118
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej013 13603109
Przepływy środków pieniężnych netto, razem-1 195-5 303-292-1 255
Środki pieniężne na początek okresu (*)1 2125 5222961 250
Środki pieniężne na koniec okresu (*)1712124298
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »