Reklama

APATOR (APT): Raport półroczny APATOR SA Raport półroczny P

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)101 239 84 028 24 489 20 110
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)101 239 84 028 24 489 20 110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)6 087 6 889 1 472 1 649
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)54 270 43 830 13 127 10 490
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)53 445 42 657 12 928 10 209
Zysk (strata) z działalności zaniechanej- - - -
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)53 445 42 657 12 928 10 209
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy53 445 42 657 12 928 10 209
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli- - - -
Średnia ważona liczba akcji33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:1,61 1,29 0,39 0,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(4 211)6 673 (1 004)1 604
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej46 225 (63 483)11 021 (15 257)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(44 849)60 389 (10 693)14 513
Przepływy pieniężne razem(2 835)3 579 (676)860
Sprawozdanie z sytuacji finansowej30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem411 063 395 800 98 003 92 861
Aktywa trwałe333 653 334 887 79 547 78 570
Aktywa obrotowe77 410 60 913 18 456 14 291
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli272 899 235 662 65 063 55 290
Kapitał akcyjny3 311 3 311 789 777
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe60 876 72 228 14 514 16 946
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe77 288 87 910 18 426 20 625
Średnia ważona liczba akcji33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:8,24 7,12 1,97 1,67
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »