Reklama

APATOR (APT): Raport półroczny APATOR SA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)423 261 396 076 98 708 93 425
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)423 261 384 536 98 708 90 703
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)41 558 44 678 9 692 10 539
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)41 169 46 091 9 601 10 872
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)30 826 36 024 7 189 8 497
Zysk (strata) z działalności zaniechanej- 663 - 156
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)30 826 36 687 7 189 8 654
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy29 895 34 590 6 972 8 159
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli931 2 097 217 495
Średnia ważona liczba akcji29 392 824 33 050 308 29 392 824 33 050 308
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:1,02 1,05 0,24 0,25
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej47 615 40 239 11 198 9 226
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(20 037)(22 669)(4 712)(5 197)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(32 012)(28 161)(7 529)(6 457)
Przepływy pieniężne razem(4 434)(10 591)(1 043)(2 428)
Sprawozdanie30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem860 208 839 190 202 307 195 160
Aktywa trwałe478 130 455 068 112 448 105 830
Aktywa obrotowe382 078 384 122 89 858 89 331
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli480 300 476 984 112 959 110 927
Kapitał akcyjny3 311 3 311 779 770
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe68 254 54 769 16 052 12 737
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe311 654 307 437 73 296 71 497
Średnia ważona liczba akcji29 392 824 29 450 308 29 392 824 29 450 308
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:16,34 16,20 3,84 3,77
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »