Reklama

ARCUS (ARC): Raport półroczny ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 61 36756 41314 47913 282
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 382-2 782-562-655
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 084-2 293-964-540
Zysk (strata) netto -3 429-1 935-809-456
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 636-1 235-622-291
EBITDA-656-1 249-155-294
Całkowite dochody ogółem-3 429-1 935-809-456
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 636-1235-622-291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 3822 835-1 034668
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-610-1 010-144-238
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 235-2 406999-567
Zmiana stanu środków pieniężnych-758-582-179-137
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję)-0,36-0,17-0,08-0,04
stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017
Aktywa razem101 56495 01023 28622 480
Zobowiązania długoterminowe22 0606 9415 0581 642
Zobowiązania krótkoterminowe35 96943 4448 24710 279
Kapitał własny43 53444 6259 98110 558
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej40 98041 1159 3969 728
Kapitał zakładowy732732168173
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję)5,605,621,281,33
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 51 20544 81712 08110 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-327-877-77-207
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 643-234-388-55
Zysk (strata) netto-1 326-189-313-45
EBITDA609-29144-7
Całkowite dochody ogółem-1 326-189-313-45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 3143 502-1 018824
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 809-1765-427-415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 174-2 0481 221-482
Zmiana stanu środków pieniężnych-949-311-224-73
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto -0,18-0,03-0,040,01
na jedna akcję
stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017
Aktywa razem117 295103 71826 89224 540
Zobowiązania długoterminowe20 7915 7454 7671 359
Zobowiązania krótkoterminowe30 24934 6556 9358 199
Kapitał własny66 25563 31815 19114 981
Kapitał zakładowy732732168173
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję9,058,652,082,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »