Reklama

ARTIFEX (ART): Raport półroczny ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122381076828872535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33642979794701
Zysk (strata) przed opodatkowaniem31943318753781
Zysk (strata) okresu25882758611649
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-171-1678-40-395
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39-321-9-75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46-37-11-9
Przepływy pieniężne netto razem-256-2035-61-479
Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa razem424973898197439346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania465137231066893
Zobowiązania długoterminowe1168847268203
Zobowiązania krótkoterminowe34832876798690
Kapitał własny378463525886778453
Kapitał podstawowy1051052425
Liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Średnioważona liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,250,260,060,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR3,603,360,830,81
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego01.01.2018-30.06.201801.01.2017-30.06.201701.01.2018-30.06.201801.01.2017-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122521078228902539
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26742183631514
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25082527592595
Zysk (strata) okresu19532035461479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-237-1799-56-424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19-1305-31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25-63-6-15
Przepływy pieniężne netto razem-243-1992-57-469
Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa razem415883872895359285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38702963887710
Zobowiązania długoterminowe1086758249182
Zobowiązania krótkoterminowe27842205638529
Kapitał własny377183576586488575
Kapitał podstawowy1051052425
Liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Średnioważona liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,190,190,040,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR3,593,410,820,82
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Okres sprawozdawczyŚredni kurs w okresie *Minimalny kurs w okresieMaksymalny kurs w okresieKurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 30.06.20184,23954,14234,36164,3616
01.01.2017 - 31.12.20174,24474,17094,41574,1709
01.01.2017 - 30.06.20174,24744,17374,41574,2265
Poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »