Reklama

ATMGRUPA (ATG): Raport półroczny ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze / 2015półrocze / 2016półrocze / 2015
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 77 156 74 347 17 613 17 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 577 7 478 1 730 1 809
Zysk (strata) brutto 9 979 8 833 2 278 2 137
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 175 7 322 2 094 1 771
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 9 175 7 322 2 094 1 771
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 9 157 7 307 2 090 1 767
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 918 39 009 3 634 9 436
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 169) (10 599) (3 235) (2 564)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 846) (15 992) (5 900) (3 868)
Przepływy pieniężne netto, razem (24 097) 12 418 (5 501) 3 004
Aktywa razem 307 448 333 661 69 472 79 549
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 90 741 107 289 20 504 25 579
Zobowiązania długoterminowe 54 307 57 114 12 271 13 617
Zobowiązania krótkoterminowe 36 434 50 175 8 233 11 962
Kapitał własny 216 707 226 372 48 968 53 970
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 216 433 225 801 48 906 53 834
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 905 2 010
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,109 0,087 0,025 0,021
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,109 0,087 0,025 0,021
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,63 0,57 0,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,63 0,57 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4255 4,1944
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3805 4,1341
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 54 612 40 453 12 467 9 785
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 882 12 947 2 028 3 132
Zysk (strata) brutto 8 846 13 070 2 019 3 161
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 617 12 278 1 967 2 970
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 8 617 12 278 1 967 2 970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 985 10 276 1 595 2 486
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 303) 13 677 (2 124) 3 308
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 031) (13 832) (4 344) (3 346)
Przepływy pieniężne netto, razem (21 349) 10 121 (4 874) 2 448
Aktywa razem 246 094 261 533 55 608 62 353
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 39 104 42 934 8 836 10 236
Zobowiązania długoterminowe 21 176 22 564 4 785 5 380
Zobowiązania krótkoterminowe 17 928 20 370 4 051 4 856
Kapitał własny 206 990 218 599 46 772 52 117
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 905 2 010
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,146 0,02 0,035
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,146 0,02 0,035
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,46 2,54 0,54 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,46 2,54 0,54 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4255 4,1944
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3805 4,1341
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »