Reklama

ATMGRUPA (ATG): Raport półroczny ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji90.51977.15621.31217.613
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9.1217.5772.1471.730
Zysk (strata) brutto8.8279.9792.0782.278
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7.1719.1751.6882.094
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej7.1719.1751.6882.094
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego7.1569.1571.6852.090
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11.66815.9182.7473.634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.464(14.169).109(3.235)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19.817)(25.846)(4.666)(5.900)
Przepływy pieniężne netto, razem(7.685)(24.097)(1.809)(5.501)
Aktywa razem 322.984307.44876.41969.472
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe103.50690.74124.49020.504
Zobowiązania długoterminowe 45.66654.30710.80512.271
Zobowiązania krótkoterminowe 57.84036.43413.6858.233
Kapitał własny 219.478216.70751.92948.968
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej219.207216.43351.86548.906
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9951.905
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0850,1090,0200,025
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0850,1090,0200,025
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,602,570,600,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,602,570,600,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,22654,4255
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,24744,3805
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji61.62454.61214.50912.467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10.1738.8822.3952.028
Zysk (strata) brutto10.1448.8462.3882.019
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej9.3848.6172.2091.967
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej9.3848.6172.2091.967
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1.122)6.985(.264)1.595
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12.420(9.303)2.924(2.124)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18.857)(19.031)(4.440)(4.344)
Przepływy pieniężne netto, razem(7.559)(21.349)(1.780)(4.874)
Aktywa razem 246.482246.09458.31855.608
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe40.60939.1049.6088.836
Zobowiązania długoterminowe 18.55521.1764.3904.785
Zobowiązania krótkoterminowe 22.05417.9285.2184.051
Kapitał własny 205.873206.99048.71046.772
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9951.905
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1110,1020,0260,023
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1110,1020,0260,023
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,442,460,570,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,442,460,570,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,22654,4255
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,24744,3805
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »