Reklama

ATMGRUPA (ATG): Raport półroczny ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji116.818103.57927.24324.432
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15.52311.0233.6202.600
Zysk (strata) brutto20.17513.6984.7053.231
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej17.62611.4674.1112.705
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej17.62611.4674.1112.705
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego17.41811.5174.0622.717
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22.63826.6625.2796.289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6.109)(8.608)(1.425)(2.030)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22.881)(22.148)(5.336)(5.224)
Przepływy pieniężne netto, razem(6.352)(4.094)(1.481)(.966)
Aktywa razem 345.501346.78081.25679.508
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe101.914100.40423.96823.020
Zobowiązania długoterminowe 47.30149.09311.12411.256
Zobowiązania krótkoterminowe 54.61351.31112.84411.764
Kapitał własny 243.587246.37657.28856.488
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej243.169246.32357.18956.475
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9831.933
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2070,1370,0480,032
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2070,1370,0480,032
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,882,920,680,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,882,920,680,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,25204,3616
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,28804,2395
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji81.28265.41318.95615.430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14.52510.7003.3872.524
Zysk (strata) brutto14.45110.7633.3702.539
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej13.1079.6873.0572.285
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej13.1079.6873.0572.285
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13.47515.8573.1423.740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6.008(2.153)1.401(.508)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19.967)(18.857)(4.656)(4.448)
Przepływy pieniężne netto, razem(.484)(5.153)(.113)(1.215)
Aktywa razem 239.543243.15856.33755.750
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe36.67034.0038.6247.796
Zobowiązania długoterminowe 16.26417.3273.8253.973
Zobowiązania krótkoterminowe 20.40616.6764.7993.823
Kapitał własny 202.873209.15547.71247.954
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9831.933
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1550,1150,0360,027
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1550,1150,0360,027
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,412,480,570,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,412,480,570,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,25204,3616
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,28804,2395
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »