Reklama

BENEFIT (BFT): Raport półroczny BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 275 767 223 053 66 705 53 382
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 027 14 746 4 361 3 529
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 854 15 368 5 770 3 678
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18 187 11 677 4 399 2 795
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 269 11 885 4 419 2 844
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 29 893 20 260 7 231 4 849
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-10 213 -24 689 -2 470 -5 909
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 10 640 9 196 2 574 2 201
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 30 320 12 311 7 334 2 946
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 486 122 2 554 842 2 486 122
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 584 374 2 539 192 2 584 374 2 539 192
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)7,154,781,731,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)7,074,681,711,12
Wybrane dane finansowe ze skosolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane na dzień 30.06.2015 r. i 31.12.2014 r. 30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa 361 537 249 161 86 195 58 457
Zobowiązania długoterminowe 84 284 7 860 20 094 1 844
Zobowiązania krótkorterminowe 121 627 88 302 28 997 20 717
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 150 755 152 999 35 942 35 896
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 609 599
Liczba akcji 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 59,01 59,89 14,07 14,05
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowegopółrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Przychody ze sprzedaży 229 836 201 022 55 595 48 110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 993 5 477 2 175 1 311
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 853 11 251 4 560 2 693
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 523 8 744 3 513 2 093
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14 523 8 744 3 513 2 093
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 2 158 8 950 522 2 142
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-11 744 -21 233 -2 841 -5 082
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 27 511 13 512 6 655 3 234
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 17 925 1 229 4 336 294
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 486 122 2 554 842 2 486 122
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 584 374 2 539 192 2 584 374 2 539 192
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 5,68 3,52 1,38 0,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 5,62 3,44 1,36 0,82
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane na dzień 30.06.2015 r. i 31.12.2014 r. 30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa 298 381 238 257 71 138 55 899
Zobowiązania długoterminowe 87 207 10 688 20 792 2 508
Zobowiązania krótkorterminowe 82 585 93 020 19 689 21 824
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 128 588 134 549 30 567 31 567
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 609 599
Liczba akcji 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 50,33 52,66 12,00 12,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »