BENEFIT (BFT): Raport półroczny BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 457 643 356 365 107 747 81 352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 288 32 713 11 133 7 468
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 944 33 410 10 817 7 627
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 36 327 25 004 8 553 5 708
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 37 233 26 070 8 766 5 951
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 54 245 41 570 12 771 9 490
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-62 522 -26 789 -14 720 -6 115
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-9 745 75 989 -2 294 17 347
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów-18 022 90 770 -4 243 20 721
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 599 642 2 554 842 2 599 642 2 554 842
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 667 296 2 696 393 2 667 296 2 696 393
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 14,32 10,20 3,37 2,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 13,96 9,67 3,29 2,21
Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016
Aktywa 649 603 590 640 153 698 133 508
Zobowiązania długoterminowe 158 877 236 349 37 591 53 424
Zobowiązania krótkoterminowe 273 388 176 607 64 684 39 920
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 201 323 160 433 47 634 36 264
Kapitał podstawowy 2 600 2 600 615 588
Liczba akcji 2 599 642 2 599 642 2 599 642 2 599 642
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 77,44 61,71 18,32 13,95
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 325 367 275 115 76 604 62 804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 269 22 013 8 539 5 025
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 191 28 935 13 936 6 605
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 48 605 21 983 11 443 5 018
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 30 713 28 625 7 231 6 535
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-65 207 -34 245 -15 352 -7 818
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 5 986 90 345 1 409 20 624
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów-28 508 84 725 -6 712 19 341
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 599 642 2 554 842 2 599 642 2 554 842
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 667 296 2 696 393 2 667 296 2 696 393
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 18,70 8,60 4,40 1,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 18,22 8,15 4,29 1,86
Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016
Aktywa 555 781 486 086 131 499 109 875
Zobowiązania długoterminowe 125 895 169 974 29 787 38 421
Zobowiązania krótkoterminowe 177 617 115 876 42 025 26 193
Kapitał własny 252 269 200 236 59 687 45 261
Kapitał podstawowy 2 600 2 600 615 588
Liczba akcji 2 599 642 2 599 642 2 599 642 2 599 642
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 97,04 77,02 22,96 17,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »