Reklama

BENEFIT (BFT): Raport półroczny BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 735 506 581 953 171 525 137 269
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 779 64 592 16 273 15 236
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 70 918 62 402 16 539 14 719
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 56 469 46 204 13 169 10 898
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 161 45 983 13 097 10 846
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 148 024 77 482 34 520 18 276
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-74 227 -168 695 -17 310 -39 791
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-82 885 270 787 -19 329 63 872
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów-9 088 179 574 -2 119 42 357
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 858 842 2 711 439 2 858 842 2 711 439
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 869 391 2 730 697 2 869 391 2 730 697
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 19,64 16,96 4,58 4,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 19,57 16,84 4,56 3,97
Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa 1 995 207 1 088 665 469 240 253 178
Zobowiązania długoterminowe 923 999 148 454 217 309 34 524
Zobowiązania krótkoterminowe 447 029 373 242 105 134 86 800
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 621 457 564 727 146 156 131 332
Kapitał podstawowy 2 859 2 859 672 665
Liczba akcji 2 858 842 2 858 842 2 858 842 2 858 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 217,38 197,54 51,12 45,94
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 443 574 387 629 103 445 91 433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 314 63 768 14 765 15 041
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 106 731 82 488 24 890 19 457
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 88 478 68 803 20 634 16 229
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 65 524 75 656 15 281 17 846
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-69 070 -118 242 -16 108 -27 891
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-9 613 244 417 -2 242 57 652
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów-13 159 201 831 -3 069 47 607
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 858 842 2 711 439 2 858 842 2 711 439
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 869 391 2 730 697 2 869 391 2 730 697
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 30,95 25,38 7,22 5,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 30,84 25,20 7,19 5,94
Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa 1 123 181 994 824 264 154 231 354
Zobowiązania długoterminowe 150 310 47 886 35 350 11 136
Zobowiązania krótkoterminowe 225 626 256 002 53 063 59 535
Kapitał własny 747 245 690 936 175 740 160 683
Kapitał podstawowy 2 859 2 859 672 665
Liczba akcji 2 858 842 2 858 842 2 858 842 2 858 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 261,38 241,68 61,47 56,21
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »