BENEFIT (BFT): Raport półroczny BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
Przychody ze sprzedaży 547 472 727 583 123 268 169 679
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 066 69 779 2 041 16 273
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-30 370 70 918 -6 838 16 539
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-37 690 56 469 -8 486 13 169
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-38 761 56 161 -8 727 13 097
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 141 084 148 024 31 766 34 521
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-14 970 -74 227 -3 371 -17 310
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-67 014 -82 885 -15 089 -19 330
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów 59 100 -9 088 13 307 -2 119
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 740 939 2 804 031 2 740 939 2 804 031
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 771 705 2 833 144 2 771 705 2 833 144
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-14,14 20,03 -3,18 4,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)-13,98 19,82 -3,15 4,62
Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa 2 012 282 2 079 629 450 578 488 348
Zobowiązania długoterminowe 949 565 942 704 212 621 221 370
Zobowiązania krótkoterminowe 487 156 516 665 109 081 121 326
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 574 194 618 557 128 570 145 252
Kapitał podstawowy 2 859 2 859 640 671
Liczba akcji 2 859 142 2 858 842 2 859 142 2 858 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 200,83 216,37 44,97 50,81
WYBRANE DANE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS SAI półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Przychody ze sprzedaży 339 030 443 574 76 336 103 445
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-227 63 314 -51 14 765
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-33 799 106 731 -7 610 24 891
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-36 451 88 478 -8 207 20 634
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 94 478 65 524 21 273 15 281
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-91 738 -69 070 -20 656 -16 108
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 27 813 -9 613 6 262 -2 242
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i ich ekwiwalentów 30 553 -13 159 6 879 -3 069
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 740 939 2 804 031 2 740 939 2 804 031
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 771 705 2 833 144 2 771 705 2 833 144
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR)-13,30 31,55 -2,99 7,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR)-13,15 31,23 -2,96 7,28
Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa 1 831 049 1 814 175 409 998 426 013
Zobowiązania długoterminowe 901 220 838 800 201 796 196 971
Zobowiązania krótkoterminowe 313 600 323 766 70 219 76 028
Kapitał własny 616 229 651 609 137 982 153 014
Kapitał podstawowy 2 859 2 859 640 671
Liczba akcji 2 859 142 2 858 842 2 859 142 2 858 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 215,53 227,93 48,26 53,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »