BIOTON (BIO): Raport półroczny BIOTON SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze / 2015półrocze / 2016półrocze / 2015
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 182 175 190 349 41 588 46 044
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 7 129 5 717 1 627 1 383
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (251) 3 836 (57) 928
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (3 013) 810 (688) 196
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 990 15 895 7 075 3 845
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 173) (8 070) (2 551) (1 952)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 372) (3 563) (1 683) (862)
Przepływy pieniężne netto, razem 12 445 4 262 2 841 1 031
Aktywa razem 1 261 313 1 250 053 285 010 293 336
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 430 206 443 414 97 211 104 051
Zobowiązania długoterminowe 159 541 161 118 36 050 37 808
Zobowiązania krótkoterminowe 270 665 282 296 61 160 66 243
Kapitał własny 831 107 806 639 187 800 189 285
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 388 043 402 976
Średnioważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) 0,01 (0,0080) 0,0023
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) 0,01 (0,0080) 0,0023
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,6793 9,6793 2,1872 2,1872
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,6793 9,6793 2,1872 2,1872
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)- -- -
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 105 009 89 617 23 972 21 678
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 2 659 2 741 607 663
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 7 376 53 496 1 684 12 940
Zysk (strata) netto 5 514 52 156 1 259 12 616
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 006 21 928 8 448 5 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 580) (10 286) (2 872) (2 488)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 381) (11 336) (2 370) (2 742)
Przepływy pieniężne netto, razem 14 045 306 3 206 74
Aktywa razem 1 492 618 1 482 388 337 277 347 856
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 316 468 311 752 71 510 73 155
Zobowiazania długoterminowe 91 294 95 218 20 629 22 344
Zobowiązania krótkoterminowe 225 174 216 534 50 881 50 812
Kapitał własny 1 176 150 1 170 636 265 767 274 700
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 388 043 402 976
Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0642 0,6074 0,0147 0,1469
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0642 0,6074 0,0147 0,1469
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,6978 13,6978 3,0952 3,0952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,6978 13,6978 3,0952 3,0952
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) --- -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »