BIOTON (BIO): Raport półroczny BIOTON SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 155 414 145 618 36 590 33 242
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 3 561 5 741 838 1 311
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (12 430) (923) (2 926) (211)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (18 743) (3 484) (4 413) (795)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 198) 30 990 (1 459) 7 075
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 492) (11 173) (822) (2 551)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 215) (7 372) (8 056) (1 683)
Przepływy pieniężne netto, razem (43 905) 12 445 (10 337) 2 841
Aktywa razem 1 168 249 1 295 187 276 411 292 764
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 391 587 481 362 92 650 108 807
Zobowiazania długoterminowe 115 251 138 729 27 269 31 358
Zobowiązania krótkoterminowe 276 336 342 633 65 382 77 449
Kapitał własny 776 662 813 825 183 760 183 957
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 406 313 388 175
Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,2183) (0,0406) (0,0514) (0,0093)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,2183) (0,0406) (0,0514) (0,0093)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,0452 9,4780 2,1401 2,1424
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,0452 9,4780 2,1401 2,1424
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 95 922 105 009 22 584 23 972
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (554) 2 659 (130) 607
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (52 616) 7 376 (12 388) 1 684
Zysk (strata) netto (57 887) 5 514 (13 629) 1 259
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 687) 37 006 (4 400) 8 448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 315 (12 580) 310 (2 872)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 193) (10 381) (6 873) (2 370)
Przepływy pieniężne netto, razem (46 565) 14 045 (10 963) 3 206
Aktywa razem 1 446 155 1 529 839 342 164 345 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 307 373 333 170 72 725 75 310
Zobowiazania długoterminowe 60 059 80 738 14 210 18 250
Zobowiązania krótkoterminowe 247 314 252 432 58 515 57 060
Kapitał własny 1 138 782 1 196 669 269 439 270 495
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 406 313 388 175
Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,6742) 0,0642 (0,1587) 0,0147
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,6742) 0,0642 (0,1587) 0,0147
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,2626 13,9368 3,1380 3,1503
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,2626 13,9368 3,1380 3,1503
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »