Reklama

BIOTON (BIO): Raport półroczny BIOTON SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
skonsolidowane sprawozdanie finansowe01.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.201801.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 103 063 131 106 24 035 30 925
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (119 925) (26 188) (27 968) (6 177)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (114 242) 39 279 (26 642) 9 265
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (82 382) 43 626 (19 212) 10 290
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 944 26 848 1 853 6 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 003) (37 831) (7 230) (8 923)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 444 (22 800) 5 234 (5 378)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (615) (33 783) (143) (7 969)
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
IX. Aktywa razem 907 168 1 010 026 213 351 234 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 280 582 297 233 65 988 69 124
XI. Zobowiazania długoterminowe 117 328 123 085 27 594 28 624
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 163 254 174 148 38 395 40 500
XIII. Kapitał własny 626 586 712 793 147 363 165 766
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 403 877 399 368
XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,96) 0,51 (0,22) 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,96) 0,51 (0,22) 0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,30 8,30 1,72 1,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,30 8,30 1,72 1,93
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Jednostkowe sprawozdanie finansowe01.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.201801.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 105 369 82 280 24 573 19 408
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (4 179) (24 950) (975) (5 885)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (178 550) (63 077) (41 639) (14 878)
IV. Zysk (strata) netto (179 136) (57 878) (41 776) (13 652)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 767 27 799 1 811 6 557
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 494) (17 638) (7 111) (4 160)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 532 (21 703) 5 255 (5 119)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (195) (11 542) (45) (2 722)
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
IX. Aktywa razem 893 829 1 055 204 210 214 245 396
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 273 861 256 099 64 408 59 558
XI. Zobowiazania długoterminowe 116 279 87 700 27 347 20 395
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 157 582 168 399 37 061 39 163
XIII. Kapitał własny 619 969 799 105 145 806 185 838
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 403 877 399 368
XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,09) (0,67) (0,49) (0,16)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,09) (0,67) (0,49) (0,16)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,22 9,31 1,70 2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,22 9,31 1,70 2,16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »