Reklama

BIPROMET (BPM): Raport półroczny BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 21 394 30 574 5 077 7 237
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -18 482 -25 185 -4 386 -5 962
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 039 3 332 247 789
Zysk (strata) brutto 856 3 031 203 717
Zysk (strata) netto 573 2 214 136 524
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 705 2 358 167 558
Całkowity dochód (strata) netto 573 2 214 136 524
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 705 2 358 167 558
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 486 -12 836 -353 -3 038
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -566 652 -134 154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 28 -5 7
Przepływy pieniężne netto, razem -2 071 -12 156 -491 -2 877
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,11 0,38 0,03 0,09
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,11 0,38 0,03 0,09
Wybrane pozycje bilansowe wg stanu na:30.06.201331.12.201230.06.201331.12.2012
Aktywa, razem 91 487 97 649 21 133 23 886
Zobowiązania długoterminowe 10 366 11 811 2 394 2 889
Zobowiązania krótkoterminowe 23 688 28 960 5 472 7 084
Kapitał własny, w tym : 57 433 56 878 13 266 13 913
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 911 56 114 13 146 13 726
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 522 764 121 187
Kapitał akcyjny 627 627 145 153
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)9,269,172,142,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)9,269,172,142,24
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 20 483 26 256 4 861 6 215
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -17 078 -21 099 -4 053 -4 994
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 928 3 659 458 866
Zysk (strata) brutto 1 785 3 428 424 811
Zysk (strata) netto 1 462 2 773 347 656
Całkowity dochód (strata) netto 1 462 2 773 347 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 -10 665 41 -2 524
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 003 -1 514 -475 -358
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto, razem -1 831 -12 179 -435 -2 883
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,24 0,45 0,06 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,24 0,45 0,06 0,11
Wybrane pozycje bilansowe wg stanu na:30.06.201331.12.201230.06.201331.12.2012
Aktywa, razem 86 024 91 141 19 871 22 294
Zobowiązania długoterminowe 9 055 10 404 2 092 2 545
Zobowiązania krótkoterminowe 22 104 27 334 5 106 6 686
Kapitał własny 54 865 53 403 12 673 13 063
Kapitał akcyjny 627 627 145 153
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,858,612,042,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,858,612,042,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »