BUDIMEX (BDX): Raport półroczny Budimex SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 429 7002 268 240554 663548 666
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej178 270128 77640 69631 150
Zysk / (strata) brutto182 944134 59941 76332 558
Zysk / (strata) netto146 518107 06533 44825 898
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej146 067106 59533 34525 784
Całkowity dochód146 555107 03333 45625 890
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej146 104106 56333 35325 777
dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej(193 449)(120 875)(44 161)(29 239)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej(18 142)(48 051)(4 142)(11 623)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(215 802)(163 577)(49 264)(39 568)
Przepływy pieniężne netto, razem(427 393)(332 503)(97 567)(80 429)
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem4 914 2454 713 3641 110 4381 106 034
Zobowiązania ogółem4 372 5594 110 240988 037964 505
Zobowiązania długoterminowe471 524444 226106 547104 242
Zobowiązania krótkoterminowe3 901 0353 666 014881 490860 264
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej537 317599 206121 414140 609
Kapitał własny ogółem541 686603 124122 401141 529
Kapitał podstawowy145 848145 84832 95634 225
Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,724,181,311,01
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)21,0523,474,765,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)8,146,111,831,48
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
dla rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 267 2892 100 422517 587508 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej143 728109 47532 81126 481
Zysk (strata) brutto183 083120 90341 79529 245
Zysk (strata) netto153 38897 93435 01623 689
Całkowity dochód153 38097 98335 01423 701
dla rachunku przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej(327 509)(25 790)(74 765)(6 238)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej13 7521 2593 139305
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(214 232)(162 198)(48 906)(39 234)
Przepływy pieniężne netto, razem(527 989)(186 729)(120 532)(45 168)
dla sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem4 041 6313 941 663913 260924 947
Zobowiązania ogółem3 601 9053 447 324813 898808 946
Zobowiązania długoterminowe396 028366 59489 48886 025
Zobowiązania krótkoterminowe3 205 8773 080 730724 410722 922
Kapitał własny439 726494 33999 362116 001
Kapitał podstawowy145 848145 84832 95634 225
Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,013,841,370,93
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)17,2219,363,894,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)8,146,111,831,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »