Reklama

CNT (CNT): Raport półroczny CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 576 494 515 858 134 443121 680
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 558 371 504 490 130 216118 999
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 309 4 693 3 8031 107
Zysk (strata) brutto 16 691 4 991 3 8931 177
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 007 4 197 3 267990
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 00
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 11 469 5 167 2 6751 219
Całkowity dochód netto za okres 14 007 4 197 3 267990
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 11 469 5 167 2 6751 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 560) 26 191 -597 6 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 282 (323) 66 (76)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 763) - (4 376) -
Przepływy pieniężne netto, razem (21 041) 25 868 -4 907 6 102
Średnia ważona ilość akcji 9 076 961 9 090 000 9 076 961 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,260,570,290,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,260,570,290,13
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*30-06-201931-12-201830-06-201931-12-2018
Aktywa, razem 211 158 212 799 49 661 49 488
Zobowiązania długoterminowe 26 459 29 095 6 223 6 766
Zobowiązania krótkoterminowe 74 198 68 772 17 450 15 993
Kapitał własny 110 501 114 932 25 988 26 728
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 551 8 456
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,1712,642,862,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,1712,642,862,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 22 424 41 123 5 229 9 700
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 274 28 335 2 163 6 684
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 495 8 914 2 448 2 103
Zysk (strata) brutto 21 404 10 473 4 992 2 470
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19 186 9 704 4 474 2 289
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 19 186 9 704 4 474 2 289
Całkowity dochód netto za okres 19 186 9 704 4 474 2 289
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 588) 1 492 (1 070) 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 442) (10 349) (4 068) (2 441)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 900) - (2 076) -
Przepływy pieniężne netto, razem (30 930) (8 857) (7 213) (2 089)
Średnia ważona ilość akcji 9 076 961 9 090 000 9 076 961 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,111,070,490,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)2,111,070,490,25
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*30-06-201931-12-201830-06-201931-12-2018
Aktywa, razem 103 120 97 141 24 252 22 591
Zobowiązania długoterminowe 10 184 7 391 2 395 1 719
Zobowiązania krótkoterminowe 24 743 31 899 5 819 7 418
Kapitał własny 68 193 57 851 16 038 13 454
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 551 8 456
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,516,361,771,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,516,361,771,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »