Reklama

CNT (CNT): Raport półroczny CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 95 341 576 494 21 467134 443
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 87 616 558 371 19 728130 216
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 540 16 309 2 5983 803
Zysk (strata) brutto 11 777 16 691 2 6523 892
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 712 14 007 2 4123 267
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 617 11 476 1 2652 676
Całkowity dochód netto za okres 10 733 14 014 2 4173 268
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 617 11 476 1 2652 676
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 680 (2 560)1 954 (597)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (566) 282 (127) 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 218) (18 763) (6 128) (4 376)
Przepływy pieniężne netto, razem (19 104) (21 040)(4 301) (4 907)
Średnia ważona ilość akcji 8 463 736 9 076 961 8 463 736 9 076 961
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,661,260,150,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,661,260,150,29
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*30-06-202031-12-201930-06-202031-12-2019
Aktywa, razem 246 817 251 244 55 266 58 998
Zobowiązania długoterminowe 20 137 23 957 4 509 5 626
Zobowiązania krótkoterminowe 117 693 101 652 26 353 23 870
Kapitał własny 108 987 125 635 24 404 29 502
Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 613 7 984
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,8814,302,883,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,8814,302,883,36
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 289 22 424 290 5 229
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 118 9 274 252 2 163
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 311 10 495 295 2 448
Zysk (strata) brutto 11 674 21 404 2 629 4 992
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 582 19 186 2 383 4 474
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 10 582 19 186 2 383 4 474
Całkowity dochód netto za okres 10 603 19 193 2 387 4 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 122) (4 588) (703) (1 070)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 119 (17 442) 2 729 (4 068)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 195) (8 900) (4 997) (2 076)
Przepływy pieniężne netto, razem (13 198) (30 930) (2 972) (7 213)
Średnia ważona ilość akcji 8 463 736 9 076 961 8 463 736 9 076 961
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,252,110,280,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)1,252,110,280,49
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*30-06-202031-12-201930-06-202031-12-2019
Aktywa, razem 80 128 108 842 17 942 25 559
Zobowiązania długoterminowe 8 173 10 096 1 830 2 371
Zobowiązania krótkoterminowe 12 137 27 456 2 718 6 447
Kapitał własny 59 818 71 290 13 394 16 741
Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 613 7 984
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,078,111,581,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,078,111,581,91
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »