Reklama

CIECH (CIE): Raport półroczny CIECH S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Przychody netto ze sprzedaży 1 693 596 1 658 124 386 622 401 085
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 344 411 240 784 78 624 58 243
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 334 356 178 746 76 328 43 237
Zysk/(strata) netto za okres 264 317 138 783 60 339 33 570
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 263 993 138 457 60 265 33 491
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 324 326 74 79
Inne całkowite dochody netto (29 420) 11 163 (6 716) 2 700
Całkowite dochody ogółem 234 897 149 946 53 623 36 270
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 361 582 202 708 82 544 49 033
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (231 049) (200 411) (52 745) (48 478)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (3 060) 1 255 (699) 304
Przepływy pieniężne netto razem 127 473 3 552 29 100 859
Aktywa razem 4 212 797 3 910 273 951 937 917 581
Zobowiązania długoterminowe 1 891 262 1 802 311 427 356 422 929
Zobowiązania krótkoterminowe 895 329 766 458 202 311 179 856
Kapitał własny razem 1 426 206 1 341 504 322 270 314 796
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 429 804 1 345 576 323 083 315 752
Udziały niekontrolujące (3 598) (4 072) (813) (956)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 64 990 67 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,01 2,63 1,14 0,64
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 1 073 357 1 000 532 245 031 242 019
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 155 311 141 745 35 455 34 287
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 259 205 247 021 59 172 59 752
Zysk/(strata) netto za okres 241 955 225 660 55 235 54 585
Inne całkowite dochody netto (3 048) 2 629 (696) 636
Całkowite dochody ogółem 238 907 228 289 54 539 55 221
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 234 578 94 956 53 550 22 969
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (176 960) (121 540) (40 397) (29 399)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 29 216 40 925 6 670 9 899
Przepływy pieniężne netto razem 86 834 14 341 19 823 3 469
Aktywa razem 3 700 364 3 227 761 836 146 757 424
Zobowiązania długoterminowe 1 613 212 1 537 113 364 527 360 698
Zobowiązania krótkoterminowe 701 217 393 425 158 449 92 321
Kapitał własny 1 385 935 1 297 223 313 170 304 405
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 64 990 67 491
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »