Reklama

COMP (CMP): Raport półroczny COMP SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Przychody netto ze sprzedaży 263 024 178 165 62 417 42 174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 312 170 7 193 40
Zysk (strata) brutto 29 592 (2 657) 7 022 (629)
Zysk (strata) netto 20 525 (5 084) 4 871 (1 203)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 18 933 (5 407) 4 493 (1 280)
Całkowity dochód 20 579 (5 225) 4 884 (1 237)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 141 (3 997) 7 153 (946)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 942) (16 089) (3 071) (3 808)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 547) 1 002 (3 215) 237
Przepływy pieniężne netto, razem 3 652 (19 084) 867 (4 517)
Średnia ważona liczba akcji 5 206 938 4 703 094 5 206 938 4 703 094
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 206 938 4 703 094 5 206 938 4 703 094
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,64 (1,15) 0,86 (0,27)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,64 (1,15) 0,86 (0,27)
Aktywa razem 614 919 607 076 142 040 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204 558 218 405 47 251 53 423
Zobowiązania długoterminowe 34 627 32 894 7 998 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 169 931 185 511 39 252 45 377
Kapitał własny 410 361 388 671 94 789 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 396 200 374 463 91 518 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 417 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,34 65,67 16,02 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,34 65,67 16,02 16,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »