Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Raport półroczny CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych3.289,21.672,3794,1403,7
Przychody hurtowe1.242,0721,3299,9174,1
Przychody ze sprzedaży sprzętu225,363,354,415,3
Pozostałe przychody ze sprzedaży41,712,310,13,0
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów4.798,22.469,21.158,4596,1
Koszty kontentu(509,5)(471,5)(123,0)(113,8)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(382,4)(207,6)(92,3)(50,1)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(861,4)(373,8)(208,0)(90,2)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1.004,7)(359,3)(242,6)(86,7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(269,9)(152,8)(65,2)(36,9)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(624,3)(200,0)(150,7)(48,3)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(46,5)(24,8)(11,2)(6,0)
Inne koszty(109,8)(69,4)(26,5)(16,8)
Koszty operacyjne (3.808,5)(1.859,2)(919,5)(448,9)
Pozostałe przychody operacyjne, netto22,57,15,41,7
Zysk z działalności operacyjnej1.012,2617,1244,4149,0
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej17,025,14,16,1
Koszty finansowe(483,4)(382,1)(116,7)(92,3)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności1,41,30,30,3
Zysk brutto547,2261,4132,163,1
Podatek dochodowy(71,9)(31,1)(17,4)(7,5)
Zysk netto475,3230,3114,855,6
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,740,530,180,13
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wynik EBITDA (1)1.873,6990,9452,4239,2
Marża wyniku EBITDA39,0%40,1%39,0%40,1%
Marża operacyjna21,1%25,0%21,1%25,0%
Wydatki inwestycyjne, netto (2)264,4138,063,833,3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1.304,3649,6314,9156,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(347,6)1.394,1(83,9)336,6
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1.310,0)(478,3)(316,3)(115,5)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(353,3)1.565,4(85,3)377,9
BILANS30.06.2015 31.12.201430.06.2015 31.12.2014
przekształcony (3)przekształcony (3)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (4)1.439,71.747,9343,2416,7
Aktywa27.141,827.338,76.471,06.517,9
Zobowiązania długoterminowe13.339,214.093,33.180,23.360,0
Zobowiązania krótkoterminowe4.244,84.167,21.012,0993,5
Kapitał własny9.557,89.078,22.278,72.164,4
Kapitał zakładowy25,625,66,16,1
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »