Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Raport półroczny CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów4.949,14.858,51.172,61.151,1
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych2.834,33.076,0671,5728,8
Przychody hurtowe1.374,41.214,4325,6287,7
Przychody ze sprzedaży sprzętu659,2491,9156,2116,5
Pozostałe przychody ze sprzedaży81,276,219,218,1
Koszty operacyjne(4.044,1)(3.901,0)(958,2)(924,3)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1,083,0)(951,7)(256,6)(225,5)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(925,3)(919,0)(219,2)(217,7)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(555,0)(642,4)(131,5)(152,2)
Koszty kontentu(592,4)(562,7)(140,4)(133,3)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(428,7)(427,0)(101,6)(101,2)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(313,1)(261,5)(74,2)(62,0)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(29,5)(35,6)(7,0)(8,4)
Inne koszty(117,1)(101,1)(27,7)(24,0)
Pozostałe przychody operacyjne, netto6,116,71,44,0
Zysk z działalności operacyjnej911,1974,2215,8230,8
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej(49,3)16,1(11,7)3,8
Koszty finansowe, netto(171,5)(298,8)(40,6)(70,8)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowrzyszonych wycenianych metodą praw własności5,1-1,2-
Zysk brutto695,4691,5164,8163,8
Podatek dochodowy(171,8)(138,4)(40,7)(32,8)
Zysk netto523,6553,1124,1131,0
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej536,6570,6127,1135,2
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących(13,0)(17,5)(3,1)(4,1)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,820,860,190,20
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH....
Środki pieniężne z działalności operacyjnej1.220,21.519,4289,1360,0
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej(637,7)(367,5)(151,1)(87,1)
Środki pieniężne z działalności finansowej(868,2)(1.122,3)(205,7)(265,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(285,7)29,6(67,7)7,0
INNE SKONSOLIDOWANE DANE....
Wynik EBITDA(1)1.836,41.893,2435,1448,6
Marża wyniku EBITDA37,1%39,0%37,1%39,0%
Marża operacyjna18,4%20,1%18,4%20,1%
Wydatki inwestycyjne(2)350,6383,083,190,7
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3)887,81.172,0203,5268,7
Aktywa29.751,627.756,06.821,36.363,7
Zobowiązania długoterminowe12.060,811.723,72.765,22.687,9
Finansowe zobowiązania długoterminowe10.129,510.285,72.322,42.358,2
Zobowiązania krótkoterminowe4.236,83.915,5971,4897,7
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1.126,81.394,1258,3319,6
Kapitał własny13.454,012.116,83.084,62.778,1
Kapitał zakładowy25,625,65,95,9
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »