EKOEXPORT (EEX): Raport półroczny EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży164051125938702651
Koszt własny sprzedaży13661798132221879
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27443278647772
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1757-121-414-28
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-583-3098-138-729
Zysk (strata) netto-1111-3024-262-712
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego276-302465-712
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR)-0,09-0,3-0,02-0,1
Suma całkowitych dochodów-1111-3024-262-712
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej222324652458
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-93-298-22-70
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2079-59-490-14
Przepływy pieniężne netto razem279426610
Dane finansowe prezentowane są na dzień 30.06.2018 oraz na dzień 31.12.2017r.
Aktywa trwałe80412802521843619241
Aktywa obrotowe140391357532193255
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2792296455
Aktywa razem94451938262165522495
Kapitał własny63545656531456915741
Kapitał akcyjny12181218279292
Zobowiązania długoterminowe128211377229403302
Zobowiązania krótkoterminowe180851440141473453
Pasywa razem94451938262165522495
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży164051125938702650,7
Koszt własny sprzedaży11948727228181712,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży445739871051938,7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej685986162232,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem18882375445559,1
Zysk (strata) netto12131895286446,1
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR)0,10,20,020
Suma całkowitych dochodów12131895286446,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43406541024154,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2367-680-558-160,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1932-118-455-27,8
Przepływy pieniężne netto razem26311622,6
Dane finansowe prezentowane są na dzień 30.06.2018 oraz na dzień 31.12.2017r.
Aktywa trwałe1148491132592633227219
Aktywa obrotowe207781782047644272
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2632226053
Aktywa razem1356271313503109631492
Kapitał własny1019031013372336424296
Kapitał akcyjny12181218279292
Zobowiązania długoterminowe156921616136203875
Zobowiązania krótkoterminowe180321385241113321
Pasywa razem1356271313503109631492
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »