Reklama

EKOEXPORT (EEX): Raport półroczny EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży19 428164054 5313870
Koszt własny sprzedaży12 015136612 8023222
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7 23327441 687647
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 129-1757497-414
Zysk (strata) przed opodatkowaniem176-58341-138
Zysk (strata) netto-561-1111-131-262
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2276065
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR)-0,02-0,09-0,005-0,02
Suma całkowitych dochodów-561-1111-131-262
Działalność operacyjna3 3942 223792524
Działalność inwestycyjna(1 008)(93)(235)(22)
Działalność finansowa(2 409)(2 079)(562)(490)
Przepływy pieniężne netto razem2192795166
Dane finansowe prezentowane są na dzień 30.06.2019 oraz na dzień 31.12.2018r.Stan na 30/06/2019Stan na 31/12/2018Stan na 30/06/2019Stan na 31/12/2018
Aktywa trwałe56 65956 54613 32513 150
Aktywa obrotowe19 44416 5394 5733 846
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2192425257
Aktywa razem76 10373 08617 89816 997
Kapitał własny44 36641 85910 4349 735
Kapitał akcyjny1 3151 218309283
Zobowiązania długoterminowe8 1309 6131 9122 236
Zobowiązania krótkoterminowe23 60621 6145 5525 026
Pasywa razem76 10373 08617 89816 997
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży19 24816 4054 4893 870
Koszt własny sprzedaży13 29811 9483 1012 818
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 9504 4571 3881 051
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 229685287162
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 6541 888386445
Zysk (strata) netto1 0681 213249286
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR)0,080,10,020
Suma całkowitych dochodów19 2481 2134 489286
Działalność operacyjna3 5664 3408321 024
Działalność inwestycyjna(1 172)-2 367(273)-558
Działalność finansowa(2 409) -1 932(562)-456
Przepływy pieniężne netto razem2152635062
Dane finansowe prezentowane są na dzień 30.06.2019 oraz na dzień 31.12.2018r.Stan na 30/06/2019Stan na 31/12/2018Stan na 30/06/2019Stan na 31/12/2018
Aktywa trwałe93 51195 52821 99221 518
Aktywa obrotowe22 34519 4915 2554 533
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2158502
Aktywa razem115 856112 01927 24726 051
Kapitał własny83 28079 30519 58626 051
Kapitał akcyjny1 3151 218309283
Zobowiązania długoterminowe10 08811 2762 3732 622
Zobowiązania krótkoterminowe22 48821 435 2894 986
Pasywa razem115 856112 0192724726 051
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »