Reklama

ENERGOINS (ENI): Raport półroczny ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /półrocze / 2018półrocze /
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 928358 62416 96684 434
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 885)(10 600)(445)(2 496)
Zysk (strata) brutto(6 650)(18 790)(1 569)(4 424)
Zysk (strata) netto(4 321)(17 913)(1 019)(4 217)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 951)70 394(1 640)16 573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej50 62512147
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(7 713)(58 453)(1 819)(13 762)
Przepływy pieniężne netto, razem(14 614)12 566(3 447)2 959
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )128 568198 86828 78947 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )75 235126 62517 24930 359
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )16 52318 2143 7884 367
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )58 712108 41113 46125 992
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )50 33372 24311 54017 321
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )1 8001 800413432
Średnioważona liczba akcji 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,24)(1,00)(0,06)(0,23)
Rozwodniona liczba akcji 0000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)2,804,010,640,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,000,000,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)0,000,000,000,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania jednostkowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 24654 44711 61612 819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 823)(19 533)(902)(4 599)
Zysk (strata) brutto(193)(24 009)(46)(5 653)
Zysk (strata) netto(224)(20 495)(53)(4 825)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 94060 3771 40114 215
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 7271 762407415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(10 208)(52 328)(2 408)(12 320)
Przepływy pieniężne netto, razem(2 541)9 811(600)2 310
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )107 686147 88924 69035 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )59 01899 00813 53223 737
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )13 85415 7063 1773 765
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )45 16483 30210 35519 972
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )48 66848 88111 15811 720
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )1 8001 800413432
Średnioważona liczba akcji 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,01)(1,14)0,00(0,27)
Rozwodniona liczba akcji 0000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)2,702,720,620,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »