Reklama

SNIEZKA (SKA): Raport półroczny FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, dane za rok 2017 przekształcone)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów300 287 294 010 70 831 69 221
Zysk z działalności operacyjnej47 207 39 691 11 135 9 345
Zysk brutto46 288 37 048 10 918 8 723
Zysk netto 37 737 31 200 8 901 7 346
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego36 736 30 772 8 665 7 245
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące1 001 428 236 101
Całkowity dochód za okres42 681 26 135 10 067 6 153
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego41 070 26 062 9 687 6 136
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące1 611 73 380 17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 437 (2 138)1 990 (503)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(37 330)(10 981)(8 805)(2 585)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 036 58 754 2 839 13 833
Przepływy pieniężne netto, razem(16 857)45 635 (3 976)10 744
Aktywa, razem479 170 464 909 109 861 109 999
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania233 974 259 227 53 644 61 334
Zobowiązania długoterminowe3 343 1 769 766 419
Zobowiązania krótkoterminowe230 631 257 458 52 878 60 915
Kapitał własny245 196 205 682 56 217 48 665
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej237 593 201 554 54 474 47 688
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli7 603 4 128 1 743 977
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 893 2 985
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)2,99 2,47 0,71 0,58
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2,91 2,44 0,69 0,57
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)2,99 2,47 0,71 0,58
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2,91 2,44 0,69 0,57
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)19,43 16,30 4,45 3,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)19,43 16,30 4,45 3,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR)2,20 3,20 0,50 0,76
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, dane za rok 2017 przekształcone)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów267 242 267 763 63 037 63 042
Zysk z działalności operacyjnej32 671 28 678 7 706 6 752
Zysk brutto52 718 27 394 12 435 6 450
Zysk netto45 546 22 280 10 743 5 246
Pełny dochód za dany okres47 082 20 101 11 106 4 733
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 710)(12 633)(639)(2 974)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 830)(10 877)(4 442)(2 561)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 889 66 955 681 15 764
Przepływy pieniężne netto, razem(18 651)43 445 (4 399)10 229
Aktywa razem446 655 449 752 102 406 106 412
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania285 994 327 740 65 571 77 544
Zobowiązania długoterminowe66 217 73 249 15 182 17 331
Zobowiązania krótkoterminowe219 777 254 491 50 389 60 213
Kapitał własny160 661 122 012 36 835 28 868
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 893 2 985
Liczba akcji (w szt.) / Średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,61 1,77 0,85 0,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,61 1,77 0,85 0,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,73 9,67 2,92 2,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,73 9,67 2,92 2,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,20 3,20 0,50 0,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »