Reklama

SNIEZKA (SKA): Raport półroczny FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów431 095 329 480 97 066 76 838
Zysk z działalności operacyjnej64 116 42 874 14 436 9 999
Zysk brutto63 601 42 730 14 321 9 965
Zysk netto 52 391 34 407 11 796 8 024
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego47 836 33 512 10 771 7 815
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące4 555 895 1 026 209
Całkowity dochód za okres48 229 35 798 10 859 8 348
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego44 525 34 389 10 025 8 020
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące3 704 1 409 834 329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej59 179 7 612 13 325 1 775
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(62 517)(116 212)(14 076)(27 102)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 761)117 284 (397)27 352
Przepływy pieniężne netto, razem(5 099)8 684 (1 148)2 025
Aktywa, razem777 541 674 166 174 102 158 553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania470 128 412 625 105 268 97 043
Zobowiązania długoterminowe107 430 149 051 24 055 35 054
Zobowiązania krótkoterminowe362 698 263 574 81 213 61 988
Kapitał własny307 413 261 541 68 834 61 510
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej277 169 240 568 62 062 56 578
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli30 244 20 973 6 772 4 933
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 825 2 968
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,15 2,73 0,93 0,64
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,79 2,66 0,85 0,62
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,15 2,73 0,93 0,64
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,79 2,66 0,85 0,62
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,36 20,73 5,46 4,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,36 20,73 5,46 4,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,60 0,58 0,61
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów308 728 274 881 69 514 64 104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 105 28 293 6 553 6 598
Zysk (strata) brutto66 320 38 777 14 933 9 043
Zysk (strata) netto59 057 32 300 13 297 7 533
Całkowity dochód za dany okres58 892 31 975 13 260 7 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 569 (6 791)7 333 (1 584)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(42 150)(110 500)(9 491)(25 769)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 520 124 408 2 594 29 013
Przepływy pieniężne netto, razem1 939 7 117 437 1 660
Aktywa razem709 890 584 657 158 954 137 502
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania491 990 409 579 110 163 96 326
Zobowiązania długoterminowe188 442 185 475 42 195 43 621
Zobowiązania krótkoterminowe303 548 224 104 67 969 52 706
Kapitał własny217 900 175 078 48 791 41 175
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 825 2 968
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,68 2,56 1,05 0,60
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,68 2,56 1,05 0,60
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,27 13,88 3,87 3,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,27 13,88 3,87 3,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,60 2,60 0,58 0,61
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »