Reklama

SNIEZKA (SKA): Raport półroczny FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów409 514 431 095 90 058 97 066
Zysk z działalności operacyjnej45 978 64 116 10 111 14 436
Zysk brutto46 221 63 601 10 165 14 321
Zysk netto 39 001 52 391 8 577 11 796
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego36 494 47 836 8 026 10 771
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące2 507 4 555 551 1 026
Całkowity dochód za okres39 997 48 229 8 796 10 859
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego36 606 44 525 8 050 10 025
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące3 391 3 704 746 834
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 427 59 179 8 891 13 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 778)(62 517)(9 188)(14 076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 229 (1 761)3 349 (397)
Przepływy pieniężne netto, razem13 878 (5 099)3 052 (1 148)
Aktywa, razem838 774 777 541 185 537 174 102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania531 234 470 128 117 509 105 268
Zobowiązania długoterminowe168 924 107 430 37 366 24 055
Zobowiązania krótkoterminowe362 310 362 698 80 143 81 213
Kapitał własny307 540 307 413 68 028 68 834
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej279 264 277 169 61 773 62 062
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli28 276 30 244 6 255 6 772
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 791 2 825
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,80 0,58
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów241 382 308 728 53 084 69 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 450 29 105 759 6 553
Zysk (strata) brutto39 324 66 320 8 648 14 933
Zysk (strata) netto39 806 59 057 8 754 13 297
Całkowity dochód za dany okres38 922 58 892 8 560 13 260
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(83 121)32 569 (18 280)7 333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 048)(42 150)(450)(9 491)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej95 091 11 520 20 912 2 594
Przepływy pieniężne netto, razem9 922 1 939 2 182 437
Aktywa razem815 437 709 890 180 374 158 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania606 261 491 990 134 105 110 163
Zobowiązania długoterminowe395 771 188 442 87 544 42 195
Zobowiązania krótkoterminowe210 490 303 548 46 560 67 969
Kapitał własny209 176 217 900 46 270 48 791
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 791 2 825
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,15 4,68 0,69 1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,15 4,68 0,69 1,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)16,58 17,27 3,67 3,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)16,58 17,27 3,67 3,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,60 2,60 0,80 0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »