Reklama

FAMUR (FMF): Raport półroczny FAMUR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania Grupy FAMUR
Przychody netto ze sprzedaży 436 493 313 002 105 583 74 909
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 462 46 559 8 094 11 143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 357 50 553 6 617 12 099
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 462 46 559 8 094 11 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 763 254 897 19 778 61 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-101 204 -85 542 -24 480 -20 472
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 363 -19 303 -4 200 -4 620
Przepływy pieniężne netto razem-36 805 150 052 -8 903 35 911
Aktywa razem 1 186 668 1 453 498 282 917 349 323
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 313 688 667 444 74 787 160 409
Zobowiązania długoterminowe 715 13 157 170 3 162
Zobowiązania krótkoterminowe 201 505 519 051 48 041 124 745
Kapitał własny 872 980 786 054 208 130 188 914
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 871 026 786 054 207 664 188 914
Kapitał zakładowy 4 815 4 815 1 148 1 157
Liczba akcji (w szt.) 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0695 0,0967 0,0166 0,0231
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0695 0,0967 0,0166 0,0231
Wartość księgowa na jedną akcję 1,8090 1,6325 0,4313 0,3923
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,8090 1,6325 0,4313 0,3923
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania FAMUR S.A. (*)
Przychody netto ze sprzedaży 388 014 313 027 93 857 74 915
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 788 22 543 4 061 5 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 424 28 710 1 554 6 871
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 788 22 543 4 061 5 395
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 784 183 085 22 202 43 817
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-165 375 -55 447 -40 003 -13 270
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 853 130 479 10 366 31 227
Przepływy pieniężne netto razem-30 738 258 117 -7 435 61 774
Aktywa razem 1 370 053 1 620 506 326 639 389 460
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 591 299 881 602 140 973 211 878
Zobowiązania długoterminowe 517 13 157 123 3 162
Zobowiązania krótkoterminowe 491 532 733 322 117 188 176 241
Kapitał własny 778 754 738 904 185 665 177 583
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 778 754 738 904 185 665 177 583
Kapitał zakładowy 4 815 4 815 1 148 1 157
Liczba akcji (w szt.) 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,03 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,03 0,05 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,53 0,39 0,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,53 0,39 0,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »