Reklama

GPW (GPW): Raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
I półrocze 2013I półrocze 2012I półrocze 2013I półrocze 2012
Przychody ze sprzedaży143 915 134 048 34 443 31 573
Rynek finansowy 104 220 108 299 24 943 25 508
Rynek towarowy 38 437 23 947 9 199 5 640
Przychody pozostałe 1 258 1 802 301 424
Koszty działalności operacyjnej 80 875 74 335 19 356 17 508
Pozostałe przychody 1 498 8 337 359 1 964
Pozostałe koszty 811 1 026 194 242
Zysk z działalności operacyjnej 63 727 67 024 15 252 15 786
Przychody finansowe 7 015 7 673 1 679 1 807
Koszty finansowe 6 864 8 854 1 643 2 085
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 7 495 6 315 1 794 1 487
Zysk przed opodatkowaniem 71 373 72 158 17 082 16 996
Podatek dochodowy 12 328 11 917 2 950 2 807
Zysk netto za okres 59 045 60 241 14 131 14 189
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR)1,40 1,41 0,34 0,33
EBITDA[2]82 821 81 604 19 822 19 220
[1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią półroczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1783 PLN w I półroczu 2013 r. oraz 1 EUR = 4,2457 PLN w I półroczu 2012 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
30 czerwca 201331 grudnia 201230 czerwca 201331 grudnia 2012
Aktywa trwałe 568 880 512 004 131 405 125 239
Rzeczowe aktywa trwałe 128 000 133 115 29 567 32 561
Wartości niematerialne 268 372 209 545 61 991 51 256
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 154 050 151 213 35 584 36 988
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 11 010 11 183 2 543 2 735
Pozostałe aktywa trwałe 7 448 6 948 1 720 1 700
Aktywa obrotowe 506 026 447 021 116 887 109 344
Należności handlowe oraz pozostałe należności 40 555 62 929 9 368 15 393
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 428 118 99 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 460 897 378 883 106 462 92 677
Pozostałe aktywa obrotowe 4 146 5 090 958 1 245
AKTYWA RAZEM 1 074 906 959 024 248 292 234 583
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 582 944 554 513 134 654 135 637
Udziały niekontrolujące 1 158 1 377 267 337
Zobowiązania długoterminowe 247 950 247 842 57 274 60 624
Zobowiązania krótkoterminowe 242 855 155 292 56 097 37 985
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 074 906 959 024 248 292 234 583
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2013 r. (1 EUR = 4,3292 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
30 czerwca 201330 czerwca 2012
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)57,5%60,9%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)44,3%50,0%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)18,9%24,9%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[3]/ Kapitał własny)42,9%51,9%
[3] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »