Reklama

GPW (GPW): Raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2015półrocze / 2015półrocze / 2015
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
I półrocze 2015I półrocze 2014I półrocze 2015I półrocze 2014
Przychody ze sprzedaży 165 338 155 762 39 918 37 302
Rynek finansowy 99 457 104 187 24 012 24 951
Przychody z obsługi obrotu 67 514 72 322 16 300 17 320
Przychody z obsługi emitentów 12 774 12 460 3 084 2 984
Przychody ze sprzedaży informacji 19 169 19 405 4 628 4 647
Rynek towarowy 64 255 50 402 15 513 12 070
Przychody z obsługi obrotu 32 152 26 328 7 762 6 305
Prowadzenie RŚP 13 113 11 870 3 166 2 843
Rozliczenia transakcji 18 990 12 204 4 585 2 923
Przychody pozostałe 1 626 1 173 393 281
Koszty działalności operacyjnej 85 137 88 346 20 555 21 157
Pozostałe przychody 859 698 207 167
Pozostałe koszty 1 798 1 953 434 468
Zysk z działalności operacyjnej 79 262 66 161 19 136 15 844
Przychody finansowe 6 081 5 529 1 468 1 324
Koszty finansowe 4 678 5 105 1 129 1 223
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (124) 4 827 (30) 1 156
Zysk przed opodatkowaniem 80 541 71 412 19 445 17 102
Podatek dochodowy 15 166 13 391 3 662 3 207
Zysk netto za okres 65 375 58 021 15 783 13 895
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 1,56 1,38 0,38 0,33
EBITDA[2] 92 075 80 490 22 230 19 276
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią półroczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1420 PLN w I półroczu 2015 r. oraz 1 EUR = 4,1757 PLN w I półroczu 2014 r.).
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa trwałe 572 263 572 710 136 435 134 366
Rzeczowe aktywa trwałe 112 059 119 762 26 716 28 098
Wartości niematerialne 265 565 261 019 63 314 61 239
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 190 057 188 104 45 312 44 132
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 204 207 49 49
Pozostałe aktywa trwałe 4 378 3 618 1 044 849
Aktywa obrotowe 519 743 451 449 123 913 105 917
Należności handlowe oraz pozostałe należności 61 380 42 594 14 634 9 993
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 573 10 503 2 521 2 464
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 446 773 389 042 106 516 91 275
Pozostałe aktywa obrotowe 1 017 9 310 242 2 184
AKTYWA RAZEM 1 092 006 1 024 159 260 349 240 283
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 663 099 699 350 158 092 164 078
Udziały niekontrolujące 945 1 116 225 262
Zobowiązania długoterminowe 255 246 259 419 60 854 60 864
Zobowiązania krótkoterminowe 172 716 64 274 41 178 15 080
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 092 006 1 024 159 260 348 240 283
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2015 r. (1 EUR = 4,1944 PLN) oraz 31.12.2014 r. (1 EUR = 4,2623 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
30 czerwca 201530 czerwca 2014
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)55,7%51,7%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)47,9%42,5%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)17,6%17,6%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)36,8%35,1%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »