GLCOSMED (GLC): Raport półroczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
NiebadaneNiebadane
Przychody ze sprzedaży 150 294 142 675 35 050 33 654
Koszt własny sprzedanych wyrobów (99 298) (101 010) (23 157) (23 826)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (2 998) (2 254) (699) (532)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 887 2 673 0
EBITDA 8 378 5 173 1 954 1 220
Zysk (strata) brutto 894 (1 197) 208 (282)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 27 (2 137) 6 (504)
Całkowite dochody ogółem 60 (2 256) 14 (532)
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 60 (2 256) 14 (532)
Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 86 326 086 87 338 652 86 326 086
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,072,150,490,49
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,00 (0,02) 0,00 (0,01)
Wartość na dzień30.06.2019 31.12.201830.06.201931.12.2018
NiebadaneNiebadane
Wartość firmy 30 050 30 050 7 067 6 988
Rzeczowe aktywa trwałe 128 334 126 359 30 182 29 387
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 7 345 - 1 727 -
Nieruchomości inwestycyjne 2 100 2 100 494 488
Wartości niematerialne 94 684 95 130 22 268 22 123
Aktywa trwałe 255 168 253 639 60 011 58 986
Zapasy 31 903 35 318 7 503 8 213
Należności z tyt. dostaw i usług 33 612 34 480 7 905 8 019
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 200 202 47 47
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 7 714 7 947 1 814 1 848
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 783 4 048 655 941
Aktywa obrotowe razem 76 212 81 995 17 924 19 068
AKTYWA RAZEM 331 380 335 634 77 935 78 054
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 181 023 180 963 42 574 42 084
Kapitał własny 181 023 180 963 42 574 42 084
Zobowiązania długoterminowe 42 194 35 717 9 923 8 306
Zobowiązania krótkoterminowe 108 163 118 954 25 438 27 664
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 331 380 335 634 77 935 78 054
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »