Reklama

GLCOSMED (GLC): Raport półroczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
NiebadaneNiebadaneNiebadaneNiebadane
Przychody ze sprzedaży 177 422 150 294 39 948 35 050
Koszt własny sprzedanych wyrobów (108 449) (99 298) (24 418) (23 157)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (2 972) (2 998) (669) (699)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 786 2 887 2 879 673
EBITDA 17 799 8 378 4 008 1 954
Zysk (strata) brutto 11 814 894 2 660 208
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11 708 27 2 636 6
Całkowite dochody ogółem 11 225 60 2 527 14
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 225 60 2 527 14
Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 87 338 652 87 338 652 87 338 652
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,242,070,500,49
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,13 0,00 0,03 0,00
Wartość na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
NiebadaneBadaneNiebadaneBadane
Wartość firmy 30 050 30 050 6 729 7 056
Rzeczowe aktywa trwałe 125 266 124 746 28 049 29 293
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 8 037 7 428 1 800 1 744
Nieruchomości inwestycyjne 2 500 2 100 560 493
Wartości niematerialne 94 094 94 320 21 069 22 150
Aktywa trwałe 251 910 251 216 56 407 58 992
Zapasy 35 448 29 415 7 937 6 907
Należności z tyt. dostaw i usług 43 555 30 914 9 753 7 260
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 103 - 23 -
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 6 383 4 992 1 429 1 172
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 929 5 030 2 223 1 181
Aktywa obrotowe razem 95 418 70 351 21 365 16 520
AKTYWA RAZEM 347 328 321 567 77 772 75 512
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 195 565 184 340 43 790 43 288
Kapitał własny 195 565 184 340 43 790 43 288
Zobowiązania długoterminowe 46 477 38 262 10 407 8 985
Zobowiązania krótkoterminowe 105 286 98 965 23 575 23 239
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 347 328 321 567 77 772 75 512
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »