Reklama

GLCOSMED (GLC): Raport półroczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
NiebadaneNiebadaneNiebadaneNiebadane
Przychody ze sprzedaży 170 718 177 422 37 544 39 948
Koszt własny sprzedanych wyrobów (110 047) (108 449) (24 201) (24 418)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (4 817) (2 972) (1 059) (669)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 521 12 786 1 874 2 879
EBITDA 14 032 17 799 3 086 4 008
Zysk (strata) brutto 7 053 11 814 1 551 2 660
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 456 11 708 1 420 2 636
Całkowite dochody ogółem 6 336 11 225 1 393 2 527
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 336 11 225 1 393 2 527
Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 87 338 652 87 338 652 87 338 652
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,442,240,540,50
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,07 0,13 0,02 0,03
Wartość na dzień30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2021
NiebadaneBadaneNiebadaneBadane
Wartość firmy 30 050 30 050 6 647 6 512
Rzeczowe aktywa trwałe 123 668 125 249 27 355 27 141
w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 6 253 8 096 1 383 1 754
Nieruchomości inwestycyjne 67 59 15 13
Wartości niematerialne 94 112 93 893 20 818 20 346
Aktywa trwałe 247 897 249 251 54 835 54 012
Zapasy 38 373 32 145 8 488 6 966
Należności z tyt. dostaw i usług 42 812 42 211 9 470 9 146
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 36 - 8 -
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 9 187 5 473 2 032 1 186
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 301 18 141 3 163 3 931
Aktywa obrotowe razem 104 709 97 970 23 161 21 229
AKTYWA RAZEM 352 606 347 221 77 996 75 241
"Kapitał przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego" 213 326 212 230 47 188 45 989
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Kapitał własny 213 326 212 230 47 188 45 989
Zobowiązania długoterminowe 34 233 41 629 7 572 9 021
Zobowiązania krótkoterminowe 105 047 93 362 23 236 20 231
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 352 606 347 221 77 996 75 241
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »