Reklama

GLCOSMED (GLC): Raport półroczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody ze sprzedaży142 675,21141 322,0033 653,7833 272,59
Koszt własny sprzedanych wyrobów-101 010,24-99 498,94-23 825,98-23 425,85
Koszty sprzedanych towarów i materiałów-2 254,00-2 764,00-531,67-650,75
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2,00-8 793,000,47-2 070,21
EBITDA5 173,00-3 753,001 220,19-883,60
Zysk (strata) brutto-1 197,00-10 416,00-282,34-2 452,32
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 137,00-11 207,00-504,07-2 638,56
Całkowite dochody ogółem-2 256,00-11 720,00-532,14-2 759,34
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego-2 256,00-10 999,00-532,14-2 589,58
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom niekontrolującym 0,00-721,000,00-169,75
Średnia ważona akcji zwykłych86 326 086,0086 076 085,2486 326 086,0086 076 085,24
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,153,000,490,71
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)-0,02-0,12-0,01-0,03
Wartość na dzień:30.06.2018 31.12.201730.06.2018 31.12.2017
Wartość firmy30 050,0030 050,006 889,677 204,68
Rzeczowe aktywa trwałe130 316,00129 691,0029 878,0331 094,25
Nieruchomości inwestycyjne0,000,000,000,00
Wartości niematerialne95 401,0095 778,0021 872,9422 963,39
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych0,001,000,000,24
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,000,000,00
Aktywa trwałe255 767,00255 520,0058 640,6461 262,56
Zapasy34 497,0040 163,007 909,259 629,34
Należności z tyt. dostaw i usług40 427,0038 821,009 268,859 307,58
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych253,00342,0058,0182,00
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe6 178,007 888,001 416,451 891,20
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 650,005 144,001 066,121 233,31
Aktywa obrotowe razem86 005,0092 358,0019 718,6822 143,42
AKTYWA RAZEM341 772,00347 878,0078 359,3283 405,98
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego185 308,00183 758,0042 486,2444 057,16
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym0,003 806,000,00912,51
Kapitał własny185 308,00187 564,0042 486,2444 969,67
Zobowiązania długoterminowe40 203,0039 488,009 217,499 467,50
Zobowiązania krótkoterminowe116 261,00120 826,0026 655,5928 968,81
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM341 772,00347 878,0078 359,3283 405,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »