Reklama

GTC (GTC): Raport półroczny GLOBE TRADE CENTRE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Dane skonsolidowane
Przychody operacyjne274 410 314 058 65 670 73 984
Zysk brutto z działalności operacyjnej176 697 201 406 42 286 47 446
Zysk (strata) brutto(279 094)(59 572)(64 270)(13 995)
Zysk (strata) netto(323 162)(78 318)(74 418)(18 399)
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,88) (0,15) (0,20) (0,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej138 098 147 239 33 048 34 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(61 623)(131 568)(14 840)(30 994)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(665 795)264 089 (158 811)61 582
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(560 633)256 225 (142 203)65 300
Na dzień 30 czerwca 2013 r.Na dzień 30 czerwca 2012 r.Na dzień 30 czerwca 2013 r.Na dzień 30 czerwca 2012 r.
Aktywa razem 8 285 581 10 163 034 1 913 883 2 384 961
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 685 224 6 624 029 1 097 744 1 661 573
Zobowiazania długoterminowe4 195 238 5 013 372 969 056 1 176 489
Zobowiązania krótkoterminowe 1 177 090 1 671 852 271 895 392 333
Kapitał własny 2 913 253 3 477 810 672 932 816 139
Dane jednostkowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 406 9 208 1 757 2 180
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 516)(14 759)(597)(3 494)
III. Zysk (strata) brutto32 345 100 344 7 676 23 752
IV. Zysk (strata) netto(198 297)(71 115)(47 057)(16 834)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 169)(84 611)(752)(20 028)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej53 568 (12 967)12 712 (3 069)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (444 637) 386 296 (105 515)91 440
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(394 238)288 718 (93 555)68 343
IX. Aktywa razem 3 982 646 5 073 032 919 950 1 190 489
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania999 671 1 525 610 230 914 358 015
XI. Zobowiazania długoterminowe361 502 1 270 628 83 503 298 178
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 488 438 124 076 112 824 29 117
XIII. Kapitał własny 2 982 975 3 547 422 689 036 832 474
XIV. Kapitał zakładowy 31 937 21 937 7 377 5 148
XV. Liczba akcji 319 372 990 219 372 990 319 372 990 219 372 990
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,62) (0,32) (0,15) (0,08)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,62) (0,32) (0,15) (0,08)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,34 16,17 2,16 3,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »