Reklama

GTC (GTC): Raport półroczny GLOBE TRADE CENTRE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
Przychody operacyjne266 157 256 007 63 741 61 266
Zysk brutto z działalności operacyjnej170 861 163 513 40 919 39 131
Zysk (strata) brutto(282 324)(280 141)(67 839)(64 511)
Zysk (strata) netto(299 220)(323 162)(71 899)(74 418)
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,76) (0,88) (0,18) (0,20)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej152 570 128 544 36 541 30 780
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(51 464)(61 024)(12 325)(14 759)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej39 079 (654 994)9 764 (156 372)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów138 474 (560 276)33 094 (141 947)
Na dzień 30 czerwca 2014 r.Na dzień 30 czerwca 2013 r.Na dzień 30 czerwca 2014 r.Na dzień 30 czerwca 2013 r.
Aktywa razem 6 986 605 8 005 591 1 679 109 1 849 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 657 810 5 092 338 1 119 423 1 176 276
Zobowiazania długoterminowe4 113 241 3 921 879 988 546 905 913
Zobowiązania krótkoterminowe 544 569 1 170 459 130 877 270 363
Kapitał własny 2 328 795 2 913 253 559 686 672 932
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 376 7 406 1 765 1 757
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 871)(2 516)(1 166)(597)
Zysk (strata) brutto58 841 32 345 14 082 7 676
Zysk (strata) netto(253 248)(198 297)(60 608)(47 057)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(640)(3 169)(153)(752)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 540)53 568 (5 873)12 712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 162 678 (444 637) 38 933 (105 515)
Przepływy pieniężne netto, razem137 498 (394 238)32 907 (93 555)
Aktywa razem 3 520 011 3 982 646 845 973 919 950
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 012 402 999 671 243 313 230 914
Zobowiazania długoterminowe800 552 361 502 192 399 83 503
Zobowiązania krótkoterminowe 8 059 488 438 1 937 112 824
Kapitał własny 2 507 609 2 982 975 602 660 689 036
Kapitał zakładowy 35 131 31 937 8 443 7 377
.Średna ważona liczba akcji 348 310 652 319 372 990 348 310 652 319 372 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,73) (0,62) (0,17) (0,15)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,73) (0,62) (0,17) (0,15)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,20 9,34 1,73 2,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,20 9,34 1,73 2,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Globe Trade Centre | PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »