Reklama

GTC (GTC): Raport półroczny GLOBE TRADE CENTRE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Sprawozdanie skonsolidowane
Przychody operacyjne256 864 248 648 58 826 60 031
Zysk brutto z działalności operacyjnej186 013 166 317 42 600 40 154
Zysk (strata) brutto201 377 46 463 46 061 11 241
Zysk (strata) netto153 983 25 065 35 207 6 064
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.34(0.08)0.080.02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej158 993 145 636 36 412 35 161
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(896 124)199 349 (205 227)48 129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej325 702 (347 311)74 591 (83 829)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(395 196)(4 976)(95 580)126
Na dzień 30 czerwca 2015 r.Na dzień 31 grudnia 2015 r.Na dzień 30 czerwca 2015 r.Na dzień 31 grudnia 2015 r.
Aktywa razem 7 359 775 6 646 024 1 663 038 1 559 550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 431 832 3 998 768 1 001 431 938 348
Zobowiazania długoterminowe3 788 975 3 438 897 856 169 806 969
Zobowiązania krótkoterminowe 642 857 559 871 145 262 131 379
Kapitał własny 2 927 943 2 647 256 661 607 621 202
Sprawozdanie jednostkowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 242 5 387 1 881 1 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 447)(5 075)(787)(1 228)
III. Zysk (strata) brutto71 062 132 377 16 220 32 020
IV. Zysk (strata) netto202 180 86 485 46 146 20 920
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(13 142)(4 684)(3 000)(1 133)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(181 557)(51 959)(41 439)(12 568)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 320) 36 725 (5 094) 8 883
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(217 019)(19 918)(49 533)(4 818)
IX. Aktywa razem 3 960 161 2 953 457 894 851 704 143
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 080 839 1 080 839 227 967 257 686
XI. Zobowiazania długoterminowe528 621 718 856 119 449 171 385
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 224 568 123 497 50 744 29 443
XIII. Kapitał własny 2 951 292 1 872 618 666 883 446 457
XIV. Kapitał zakładowy 46 022 35 131 10 399 8 376
XV.Średna ważona liczba akcji 460 216 478 351 310 288 460 216 478 351 310 288
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,44 0,25 0,10 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,44 0,25 0,10 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)6,41 5,33 1,45 1,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)6,41 5,33 1,45 1,27
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »