Reklama

GTC (GTC): Raport półroczny GLOBE TRADE CENTRE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody z działalności operacyjnej347.385348.96878.69081.282
Koszty z działalności operacyjnej(88.535)(86.600)(20.055)(20.171)
Zysk brutto z działalności operacyjnej258.850262.36858.63561.111
Koszty sprzedaży(3.121)(3.156)(707)(735)
Koszty administracyjne(20.104)(37.639)(4.554)(8.767)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto(303.437)70.412(67.832)16.482
Koszty finansowe netto (74.510) (68.929)(16.878)(16.055)
Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych, netto(14.281) (1.842)(3.236)(429)
Zysk/(strata) netto (153.165)183.662(33.824)42.847
Zysk/(strata) netto na jedną akcję(0,31)0,38(0,07)0,09
Średnia ważona liczba akcji ( nie w tysiącach)485.555.122483.748.843485.555.122483.748.843
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej186.605222.84342.27451.904
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(168.227)(266.660)(38.111)(62.122)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(165.269)(6.080)(37.437)(1.416)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu633.194293.728141.78169.080
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 30 czerwca 2020 rNa dzień 31 grudnia 2019 rNa dzień 30 czerwca 2020r Na dzień 31 grudnia 2019 r
Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie8.822.1908.888.6311.975.4122.087.268
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną560.032490.907125.399115.277
Prawo do użytkowania aktywów194.731189.43943.60344.485
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 58.32657.01313.06013.388
Aktywa przeznaczone na sprzedaż282.613-63.281-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty633.194764.980141.781179.636
Pozostałe356.408352.12779.80582.688
Aktywa łącznie10.907.49410.743.0972.442.3412.522.742
Zobowiązania długoterminowe4.819.9935.076.8471.079.2641.192.168
Zobowiązania krótkoterminowe1.532.6231.157.938343.176271.912
Kapitał własny4.554.8784.508.3121.019.9011.058.662
Kapitał podstawowy48.55648.55611.00711.007
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »