Reklama

GOBARTO (GOB): Raport półroczny GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 i I półrocze 2017półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 056 915 847 790 249 302 199 602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 735 30 317 2 768 7 138
Zysk (strata) brutto 7 080 24 667 1 670 5 808
Zysk (strata) netto 2 380 21 762 561 5 124
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 663 9 349 2 751 2 201
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-61 157 -17 684 -14 425 -4 163
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 082 -6 454 5 916 -1 520
Przepływy pieniężne netto, razem-24 412 -14 789 -5 758 -3 482
Dane prezentowane według stanu na 30 czerwca 2018 i 31grudnia 2017na 30.06.2018 na 31.12.2017 na 30.06.2018 na 31.12.2017
Aktywa, razem 1 064 369 1 081 167 244 032 259 217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 617 278 635 644 141 526 152 400
Zobowiązania długoterminowe 209 645 86 191 48 066 20 665
Zobowiązania krótkoterminowe 407 632 549 453 93 459 131 735
Kapitał własny 447 091 445 523 102 506 106 817
Kapitał zakładowy 278 002 278 002 63 739 66 653
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,09 0,78 0,02 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,08 16,03 3,69 3,84
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finnasowego za I półrocze 2018 i I półrocze 2017półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 614 184 646 122 144 872 152 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 649 10 322 4 163 2 430
Zysk (strata) brutto 20 990 12 655 4 951 2 979
Zysk (strata) netto 17 553 6 150 4 140 1 448
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 855 -5 273 -438 -1 241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-55 260 -15 739 -13 035 -3 706
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 128 5 070 7 814 1 194
Przepływy pieniężne netto, razem-23 987 -15 942 -5 658 -3 753
Dane prezentowane według stanu na 30 czerwca 2018 i 31grudnia 2017na 30.06.2018 na 31.12.2017 na 30.06.2018 na 31.12.2017
Aktywa, razem 638 553 647 474 146 403 155 236
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357 394 383 289 81 941 91 896
Zobowiązania długoterminowe 134 622 109 073 30 865 26 151
Zobowiązania krótkoterminowe 207 567 257 367 47 590 61 705
Kapitał własny 281 159 264 185 64 462 63 340
Kapitał zakładowy 278 002 278 002 63 739 66 653
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,63 0,22 0,15 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,11 9,50 2,32 2,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »