Reklama

REINO (RNC): Raport półroczny GRAVITON CAPITAL S. A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.06.201801.01-30.06.201701.01-30.06.201801.01-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów193,7299,445,770,5
Koszt własny sprzedaży308,7251,672,859,2
Zysk (strata) na działalności podstawowej-115,047,7-27,111,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3,099,80,723,9
Zysk (strata) na działalności finansowej-24,10,0-5,70,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-21,122,5-5,05,3
Podatek dochodowy odroczony-8,528,6-2,06,7
Zysk (strata) netto-12,6-6,1-3,0-1,4
Liczba udziałów/akcji w sztukach2062500206250020625002062500
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,0061-0,003-0,0014-0,001
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży4300,04300,0985,91031,0
Rzeczowe aktywa trwałe23,327,15,36,5
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe14,015,43,23,6
Zaliczki na dostawy1,70,00,40,0
Należności krótkoterminowe19,518,14,54,3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2,32,50,50,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9,23,82,10,9
Aktywa razem4370,04367,01001,91047,0
Kapitał własny-75,1-29,4-17,2-7,0
Zobowiązania długoterminowe0,00,00,00,0
Zobowiązania krótkoterminowe4424,34364,71014,41046,5
Rezerwy na zobowiązania18,531,74,27,6
Rozliczenia międzyokresowe2,40,00,50,0
Pasywa razem4370,04367,01001,91047,0
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.06.201801.01-30.06.201701.01-30.06.201801.01-30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej72,741,417,19,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,039,70,09,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72,9-110,1-17,2-25,9
WYBRANE DANE FINANSOWE GRAVITON CAPITAL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.06.201801.01-30.06.201701.01-30.06.201801.01-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Koszt własny sprzedaży77,854,818,412,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-31,9-114,0-7,5-26,8
Zysk (strata) brutto-26,28,8-6,22,1
Zysk (strata) netto243,1-19,957,3-4,7
Liczba udziałów/akcji w sztukach2062500206250020625002062500
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,12-1,740,03-0,4
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa trwałe3,111,10,72,7
Aktywa obrotowe18,85,64,31,3
Kapitał własny-229,7-472,8-52,7-113,3
Zobowiązania długoterminowe5,3281,11,267,4
Zobowiązania krótkoterminowe246,8208,456,650,0
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)-0,11-0,23-0,03-0,05
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.06.201801.01-30.06.201701.01-30.06.201801.01-30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15,0-54,73,5-12,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,0150,03,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12,950-3,011,8
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »