Reklama

GRODNO (GRN): Raport półroczny GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /półrocze / 2015półrocze /
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów147 647104 73035 46425 080
Koszty działalności operacyjnej144 737103 00135 11624 666
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów120 75782 80129 00519 829
Zysk (strata) na sprzedaży2 9101 729699414
Pozostałe przychody operacyjne1893014572
Pozostałe koszty operacyjne50915212236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 5901 878622450
Przychody finansowe3650912
Koszty finansowe500662120159
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 1261 265511303
Zysk (strata) brutto2 1261 265511303
Zysk (strata) netto1 705995409238
EBITDA4 3993 8581 057924
Amortyzacja1 8081 980434474
BILANS
Aktywa trwałe46 72745 37111 02411 096
Aktywa obrotowe114 90395 43527 10923 340
Aktywa razem161 631140 80738 13334 435
Należności długoterminowe1732184153
Należności krótkoterminowe66 96352 14715 79812 753
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5193 382122827
Zobowiązania krótkoterminowe101 46985 50623 93920 911
Zobowiązania długoterminowe15 61715 0643 6843 684
Zobowiązania razem118 030101 62127 84724 852
Kapitał własny43 60039 18510 2869 583
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 781-338-428-81
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 114-2 842-268-681
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej323 1338750
Przepływy pieniężne netto razem-2 863-47-688-11
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 863-47-688-11
Środki pieniężne na początek okresu3 382536812128
Środki pieniężne na koniec okresu519489125117
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu39 18528 9409 4126 931
Kapitał własny na koniec okresu43 60028 95210 4736 933
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »