Reklama

PULAWY (ZAP): Raport półroczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 762 548 1 850 633 418 856 448 899
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 254 106 344 069 60 386 83 459
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 43 889 145 614 10 430 35 321
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 37 276 122 246 8 858 29 653
Zysk/(strata) netto za okres 36 976 121 975 8 787 29 587
Całkowity dochód za okres 38 282 122 419 9 097 29 695
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 36 972 121 751 8 786 29 533
Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 224 1 54
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 38 041 121 996 9 040 29 592
Całkowity dochód przypadający na udziały niekontrolujące 241 423 57 103
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,93 6,37 0,46 1,55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 176 183 142 402 41 868 34 542
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (221 376) (186 009) (52 608) (45 119)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 268) 7 393 (1 727) 1 793
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (52 461) (36 214) (12 467) (8 784)
na 31.12.2013r.na 31.12.2012r.na 31.12.2013r.na 31.12.2012r.
Aktywa trwałe 2 036 059 1 981 696 490 948 457 751
Aktywa obrotowe 1 492 165 1 460 826 359 801 337 436
Aktywa razem 3 528 224 3 442 522 850 749 795 187
Zobowiązania długoterminowe 233 751 237 364 56 364 54 829
Zobowiązania krótkoterminowe 783 439 533 992 188 908 123 347
Kapitał własny 2 511 034 2 671 166 605 477 617 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 637 317 1 750 726 389 096 424 666
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 231 488 305 786 55 011 74 173
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 50 840 141 676 12 082 34 366
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 42 624 120 515 10 129 29 233
Całkowity dochód za okres 42 189 120 290 10 026 29 178
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,22 6,29 0,53 1,53
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 179 084 111 286 42 558 26 994
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (206 888) (146 485) (49 166) (35 532)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 188) (1 119) (282) (271)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (28 992) (36 318) (6 890) (8 809)
na 31.12.2013r.na 31.12.2012r.na 31.12.2013r.na 31.12.2012r.
Aktywa trwałe 1 961 201 1 903 633 472 898 439 719
Aktywa obrotowe 1 375 515 1 338 671 331 673 309 219
Aktywa razem 3 336 716 3 242 304 804 571 748 938
Zobowiązania długoterminowe 156 479 158 068 37 731 36 512
Zobowiązania krótkoterminowe 746 543 494 317 180 012 114 182
Kapitał własny 2 433 694 2 589 919 586 828 598 244
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »