Reklama

PULAWY (ZAP): Raport półroczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 20152013-07-01 do 2013-12-31półrocze / 20152013-07-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 918 539 1 762 548 464 077 418 856
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 519 535 254 106 125 671 60 386
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 299 080 43 889 72 345 10 430
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 269 280 37 276 65 136 8 858
Zysk/(strata) netto za okres 269 280 36 976 65 136 8 787
Całkowity dochód za okres 267 782 38 282 64 774 9 097
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 270 014 36 972 65 314 8 786
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 268 508 38 041 64 950 9 040
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 14,13 1,93 3,42 0,46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 367 213 175 059 88 825 41 601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (164 109) (224 518) (39 696) (53 355)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (134 490) (3 002) (32 532) (713)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 68 614 (52 461) 16 597 (12 467)
na 30.06.2015r.na 31.12.2014r.na 30.06.2015r.na 31.12.2014r.
Aktywa trwałe 2 175 229 2 144 840 518 603 503 212
Aktywa obrotowe 1 504 225 1 398 333 358 627 328 070
Aktywa razem 3 679 454 3 543 173 877 230 831 282
Zobowiązania długoterminowe 232 647 222 729 55 466 52 256
Zobowiązania krótkoterminowe 584 572 591 604 139 370 138 799
Kapitał własny 2 862 235 2 728 840 682 394 640 227
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 758 126 1 637 317 425 274 389 096
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 488 095 231 488 118 066 55 011
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 304 577 50 840 73 674 12 082
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 274 320 42 624 66 355 10 129
Zysk/(strata) netto za okres 274 320 42 361 66 355 10 067
Całkowity dochód za okres 272 669 42 189 65 956 10 026
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 14,35 2,22 3,47 0,53
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 366 931 177 960 88 757 42 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (183 459) (210 030) (44 377) (49 913)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (135 175) 3 078 (32 698) 732
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 48 297 (28 992) 11 682 (6 890)
na 30.06.2015r.na 31.12.2014r.na 30.06.2015r.na 31.12.2014r.
Aktywa trwałe 2 184 471 2 121 046 520 807 497 630
Aktywa obrotowe 1 333 678 1 261 419 317 966 295 947
Aktywa razem 3 518 149 3 382 465 838 773 793 577
Zobowiązania długoterminowe 196 151 185 100 46 765 43 427
Zobowiązania krótkoterminowe 531 780 545 438 126 783 127 968
Kapitał własny 2 790 218 2 651 927 665 225 622 182
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »