Reklama

PULAWY (ZAP): Raport półroczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 759 447 1 790 987 415 013 421 667
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 333 603 460 905 78 689 108 515
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 106 185 194 949 25 047 45 898
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 90 587 163 906 21 367 38 590
Zysk/(strata) netto za okres 90 587 163 906 21 367 38 590
Całkowity dochód za okres 91 251 162 047 21 524 38 152
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 91 668 165 092 21 622 38 869
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 92 327 163 233 21 778 38 431
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,80 8,64 1,12 2,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 436 84 904 17 322 19 989
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 872 135 593 6 103 31 924
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (62 140) (154 167) (14 657) (36 296)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 37 168 66 330 8 767 15 617
na 30.06.2018r.na 31.12.2017r.na 30.06.2018r.na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 616 251 2 546 312 599 837 610 495
Aktywa obrotowe 1 667 503 1 712 133 382 315 410 495
Aktywa razem 4 283 754 4 258 445 982 152 1 020 990
Zobowiązania długoterminowe 291 596 266 110 66 855 63 802
Zobowiązania krótkoterminowe 795 753 798 701 182 445 191 494
Kapitał własny 3 196 405 3 193 634 732 852 765 694
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 543 364 1 582 457 364 044 372 571
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 309 470 436 874 72 997 102 857
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 120 101 209 989 28 329 49 439
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 102 014 180 247 24 063 42 437
Zysk/(strata) netto za okres 102 014 180 247 24 063 42 437
Całkowity dochód za okres 102 606 178 330 24 202 41 986
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 5,34 9,43 1,26 2,22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 141 370 102 312 33 348 24 088
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 643) 143 355 (2 275) 33 751
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86 077) (164 963) (20 304) (38 839)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 45 650 80 704 10 769 19 000
na 30.06.2018r.na 31.12.2017r.na 30.06.2018r.na 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 2 722 127 2 614 752 624 113 626 904
Aktywa obrotowe 1 394 804 1 488 132 319 792 356 789
Aktywa razem 4 116 931 4 102 884 943 905 983 693
Zobowiązania długoterminowe 254 564 229 322 58 365 54 981
Zobowiązania krótkoterminowe 676 873 705 209 155 190 169 078
Kapitał własny 3 185 494 3 168 353 730 350 759 634
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »