Reklama

PULAWY (ZAP): Raport półroczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 088 113 1 606 982 459 209 361 827
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 358 441 384 805 78 827 86 642
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 102 162 158 452 22 467 35 677
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 82 884 139 960 18 227 31 513
Zysk/(strata) netto za okres 82 884 139 960 18 227 31 513
Całkowity dochód za okres 84 998 135 782 18 692 30 573
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 82 887 139 935 18 228 31 508
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 85 001 135 757 18 693 30 567
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,34 7,32 0,95 1,65
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 622 137 165 606 136 818 37 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (706 144) (71 154) (155 292) (16 021)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 649) (49 384) (10 259) (11 119)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (130 656) 45 068 (28 733) 10 147
Wyszczególnieniena 30.06.2021r. na 31.12.2020r. na 30.06.2021r. na 31.12.2020r.
Aktywa trwałe 4 172 699 3 800 341 923 000 823 512
Aktywa obrotowe 2 122 024 1 718 502 469 391 372 389
Aktywa razem 6 294 723 5 518 843 1 392 391 1 195 901
Zobowiązania długoterminowe 602 816 579 133 133 343 125 495
Zobowiązania krótkoterminowe 2 030 612 1 363 223 449 170 295 402
Kapitał własny 3 661 295 3 576 487 809 878 775 004
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 816 535 1 382 471 399 484 311 276
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 310 204 353 106 68 219 79 505
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 103 391 164 649 22 737 37 072
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 86 679 146 262 19 062 32 932
Zysk/(strata) netto za okres 86 679 146 262 19 062 32 932
Całkowity dochód za okres 88 793 142 084 19 527 31 992
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,53 7,65 1,00 1,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 599 752 173 807 131 895 39 134
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (685 050) (78 329) (150 653) (17 636)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (49 796) (46 980) (10 951) (10 578)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (135 094) 48 498 (29 709) 10 920
Wyszczególnieniena 30.06.2021r. na 31.12.2020r. na 30.06.2021r. na 31.12.2020r.
Aktywa trwałe 4 208 510 3 834 890 930 922 830 998
Aktywa obrotowe 1 918 928 1 511 299 424 466 327 490
Aktywa razem 6 127 438 5 346 189 1 355 388 1 158 488
Zobowiązania długoterminowe 550 386 526 647 121 745 114 121
Zobowiązania krótkoterminowe 1 923 263 1 254 546 425 425 271 853
Kapitał własny 3 653 789 3 564 996 808 218 772 514
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »