Reklama

POLICE (PCE): Raport półroczny GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016*półrocze / 2017półrocze / 2016*
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOniebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 349 918 1 291 837 317 822 294 906
Zysk na działalności operacyjnej127 183 91 393 29 944 20 864
Zysk przed opodatkowaniem127 733 91 204 30 073 20 820
Zysk netto100 184 77 022 23 587 17 583
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem104 558 75 337 24 617 17 198
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą1,36 1,120,32 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej50 411 62 693 11 869 14 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(113 761)(117 807)(26 784)(26 894)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej76 803 21 354 18 082 4 875
Przepływy pieniężne netto razem13 453 (33 760)3 167 (7 707)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu95 798 96 280 22 555 21 979
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu109 206 63 350 25 711 14 462
na 30.06.2017na 31.12.2016 *na 30.06.2017na 31.12.2016 *
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe1 503 661 1 454 172 355 770 328 701
Aktywa obrotowe610 206 565 411 144 376 127 805
Zobowiązania długoterminowe446 693 421 124 105 689 95 191
Zobowiązania krótkoterminowe545 246 572 410 129 007 129 387
Kapitał własny1 121 928 1 026 049 265 451 231 928
Kapitał zakładowy750 000 750 000 177 452 169 530
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli(11 324)(34 298)(2 679)(7 753)
półrocze / 2017półrocze / 2016*półrocze / 2017półrocze / 2016*
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOniebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 343 399 1 283 015 316 287 292 891
Zysk na działalności operacyjnej133 768 90 996 31 494 20 773
Zysk przed opodatkowaniem138 831 92 574 32 686 21 133
Zysk netto112 821 74 636 26 562 17 038
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem112 744 73 923 26 544 16 875
Ilość akcji (w szt.)75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą1,50 1,00 0,35 0,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej64 207 55 943 15 117 12 771
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(129 282)(114 844)(30 438)(26 217)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej48 138 21 835 11 334 4 985
Przepływy pieniężne netto razem(16 937)(37 066)(3 988)(8 462)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu39 939 57 210 9 403 13 060
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu23 038 20 772 5 424 4 742
na 30.06.2017na 31.12.2016 *na 30.06.2017na 31.12.2016 *
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe1 571 032 1 512 470371 710 341 878
Aktywa obrotowe515 991 488 458122 085 110 411
Zobowiązania długoterminowe429 134 402 872 101 534 91 065
Zobowiązania krótkoterminowe517 021 538 432 122 328 121 707
Kapitał własny1 140 868 1 059 624 269 932 239 517
Kapitał zakładowy750 000 750 000 177 452 169 530
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »