Reklama

KETY (KTY): Raport półroczny GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 960 867 851 596 232 425 203 809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej114 478 109 527 27 691 26 213
Zysk (strata) przed opodatkowaniem106 943 99 215 25 869 23 745
Zysk (strata) netto 92 689 83 406 22 421 19 961
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej92 689 83 406 22 421 19 961
Całkowity dochód (strata) netto 89 605 81 070 21 675 19 402
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej89 605 81 070 21 675 19 402
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej68 438 119 830 16 555 28 678
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-107 283 -43 531 -25 951 -10 418
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej55 087 -67 443 13 325 -16 141
Przepływy pieniężne netto, razem16 242 8 856 3 929 2 119
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,86 8,90 2,39 2,13
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,84 8,89 2,38 2,13
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 943 247 1 797 508 463 296 421 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania779 312 594 276 185 798 139 426
Zobowiązania długoterminowe140 943 107 118 33 603 25 132
Zobowiązania krótkoterminowe 638 369 487 158 152 196 114 295
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 163 935 1 203 232 277 497 282 296
Kapitał akcyjny67 383 67 352 16 065 15 802
Liczba akcji 9 441 988 9 393 538 9 441 988 9 393 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)123,27 128,09 29,39 30,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)123,22 127,67 29,38 29,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 14,41 0,00 3,38
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 411 067 330 451 99 433 79 086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej131 434 99 684 31 793 23 857
Zysk (strata) brutto129 862 98 507 31 412 23 575
Zysk (strata) netto127 936 98 229 30 947 23 509
Całkowity dochód (strata) netto125 338 101 655 30 318 24 329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 167 25 022 8 990 5 988
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 114 -10 632 -8 736 -2 545
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 469 -423 2 532 -101
Przepływy pieniężne netto, razem11 522 13 967 2 787 3 343
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,6110,493,29 2,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,5810,463,28 2,50
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 120 251 974 701 267 083 228 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania408 851 260 039 97 475 61 009
Zobowiązania długoterminowe88 184 73 429 21 024 17 228
Zobowiązania krótkoterminowe 320 667 186 610 76 451 43 782
Kapitał własny 711 400 714 662 169 607 167 671
Kapitał zakładowy 67 383 67 352 16 065 15 802
Liczba akcji 9 441 988 9 393 538 9 441 988 9 393 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)75,34 76,08 17,96 17,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)75,31 75,83 17,95 17,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 14,41 0,00 3,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »